Personlige 
Samtaler

Har du brug for en snak?

Vi ønsker at sikre, at ingen står alene i en svær livssituation eller med spørgsmål om troen. Derfor tilbyder vi personlige samtalesessioner.

Vi lytter og reflekterer over din livssituation sammen med dig, og vi beder også gerne en personlig bøn for dig, hvis du ønsker det.

Samtalerne er åbne for alle uanset personligt ståsted og overbevisning. De er gratis og underlagt tavshedspligt. Du kan få et forløb på op til 5 samtaler, og samtalerne foregår typisk onsdag aften på et aftalt tidspunkt.

Vi har en autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi, som leder teamet, der ellers består af frivillige med forskellige uddannelsesbaggrunde. De personlige samtaler kan afholdes på både dansk, engelsk og russisk.

Få vores nyhedsbrev