image

Dåb

HVAD ER DÅB?

Dåben er en af de mest centrale begivenheder i det kristnes liv. I Bibelen siger Jesus at hvis man tror på ham, skal man lade sig døbe. For den enkelte er dåben både en personlig og en offentlig begivenhed. Dåben er en personlig beslutning, hvor man vælger at leve et liv med Jesus Kristus som centrum. Men dåben er også en offentlig markering af ens tro over for sig selv, sine nærmeste og resten af menigheden.

DÅBSUNDERVISNING

Alle som ønsker at blive døbt i Kirken i Kulturcenteret gennemgår et forberedende forløb. Her underviser en af kirkens præster i dåbens betydning. Skriv til reception@kulturcenter.dk for yderligere information eller udfyld denne form.

HVORNÅR ER DER DÅB?

Datoen er endnu ikke fastlagt.