image

Dåb

HVAD ER DÅB?

Dåben er en af de mest centrale begivenheder i det kristnes liv. I Bibelen siger Jesus at hvis man tror på ham, skal man lade sig døbe. For den enkelte er dåben både en personlig og en offentlig begivenhed. Dåben er en personlig beslutning, hvor man vælger at leve et liv med Jesus Kristus som centrum. Men dåben er også en offentlig markering af ens tro over for sig selv, sine nærmeste og resten af menigheden.

DÅBSUNDERVISNING

Alle som ønsker at blive døbt i Kirken i Kulturcenteret gennemgår et forberedende forløb. Her underviser en af kirkens præster i dåbens betydning.  Kontakt vores præst Nick Hansen for yderligere information: nick.hansen@kulturcenter.dk eller på: 
https://kik.churchcenter.com/people/forms/86587

HVORNÅR ER DER DÅB?

På grund af de retningslinjer, der gælder fra de offentlige sundhedsmyndigheder, vil alle dåbskandidater blive døbt individuelt i et renset bassin med udskiftet vand. Dette betyder, at vi optager dåben på bånd til fremvisning 11. april. Selve dåben vil finde sted i tidsrummet mellem 14. og 21. marts.