30. sep 2017

500 års Jubilæum for reformationen

I oktober måned vil vi sætte fokus på Reformationen. 
2017 er 500 året for Martin Luthers opslag af de 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg.
Flere af søndagene vil vi have gæstetalere fra den lutheranske del af kirke-Danmark. Som frikirke sætter vi stor pris på Reformationen og vores gren af kristendommen, som udsprang herfra.

Søndage i Oktober:
Søndag d. 1/10, Emne: Sola Scriptura - Skriften alene Taler: Hans-Ole Bækgård, Formand for Indre Mission

Søndag d. 8/10,Emne: Solus Christus - Kristus alene
Taler: Dagfinn Høybråten, Generalsekretærfor Nordisk Ministerråd

Søndag d. 15/10, Emne: Sola gratia - Nåde alene
Taler: Carl holst, Dansk politiker for Venstre

Søndag d. 22/10,Emne: Sola fide- Tro alene
Taler: Claus Bækgaard, Præst i Roskilde baptistkirke

Søndag d. 29/10,Emne: Soli deo Gloria - Gud alene æren
Taler: Jarle Tangstad, Ledende præst i Kirken i Kulturcenteret

image