30. jun 2018

Starten på et nyt, spændende kapitel i Copenhagen Media Facilities!

Gennem de senere år har CMFs (Copenhagen Media Facilities) fokus foruden KKR, været at skabe basis for yderligere mediamission  gennem kommercielle produktioner.
Henrik Jønsby har efter en længere tid med overvejelser omkring CMFs fremtid, valgt at fratræde sin stilling som leder af CMF. Henrik har tjent trofast og solidt med hjerte for media og mission i knap tyve år, først under ledelse af Tore Pansel, dernæst selv som leder de sidste par år. Tak til Henrik for de mange års tjeneste. Vi ønsker ham Guds velsignelse i hans fremtidige virke andetsteds.

Da Henrik Jønsby overtog rollen som leder, fortsatte Tore Pensel som mediamissionær med ansvar for fundraising og koordinering af kirkens mediasatsning i forhold til vores partnere i Tyrkiet m.fl. Det sidste års tid har Tore ytret et stigende ønske om at nedtrappe sin rolle med henblik på senere at trække sig helt og påbegynde et velfortjent otium. CMF støtter dels mission og dels kristent media i Danmark, på den måde er CMF kommet tilbage til rødderne.
Det næste års tid bliver en afprøvning af de nye visioner for CMF med en medarbejderstab, der er topdedikerede for mediaproduktioner og missions fremmende aktiviteter. 

Som ny CEO for det nye CMF har bestyrelsen peget på Martin Tangstad. Han kommer med en solid erfaring fra businessverdenen, og tjener trofast i kirken sammen med sin kone og børn. For Martin er det missionshjertet der trækker. Vi tror, at han med sine kompetencer og med sit hjerte, kan blive en stærk leder for CMF og en god partner for Tore.  I en tid med forandringer har Gud endnu engang vist sig trofast!. I en kort overgangsperiode indtil Martins opstart, tiltræder Nick Hansen, en af kirkens præster, som midlertidig CEO. Stor tak til Nick for at træde til som midlertidig CEO.
Fremtidens bestyrelse består af Carsten Andersen, Bjarne Hansen, Tore Pansel og Jarle Tangstad. De to førstnævnte med primær fokus på CMF DK og de to sidstnævnte med primær fokus på CMF International.

image