30. jun 2018

Sommer i kirken – Room for all

Fra den 15. juli begynder en ny serie, som mange vil kunne genkende: ’Room for All’ – ’Plads til Alle’! I år bliver det med afsæt i kirkens vision om mangfoldighed og inkludering af mennesker omkring os. Vi glæder os til at dykke ned i Bibelen og finde ud af, hvad Jesus og den første kirke havde at sige om netop dette.
Ligesom i de foregående år, er der særligt fokus på fællesskab hen over sommeren. Det vil konkret komme til udtryk ved, at alle gudstjenestedeltagere inviteres til en let servering efter gudstjenesterne kl. 10.30 og 13.30.
På grund af de mange byggeprojekter hen over sommeren, kommer det til at foregå på 1. sal i frivillighedsområdet (brug opgang 15)
 
Ingen livestreaming i juli måned
På grund af ferieafvikling i vores superseje ”Stream-Team”, så er der desværre ingen livestreaming fra vores gudstjenester i juli måned.
Derimod vil der på KKR blive genudsendt prædikener fra tidligere. Er du på ferie i denne periode og har du lyst til at genhøre en prædiken, så kan du finde alle optagelser på kirkens facebookside: https://www.facebook.com/kirkenikulturcenteret/app/328004553917475/

 

image