29. sep 2018

Thomas Christensen ansættes i åbenkirke i Herning

I sommers tog vi afsked med Christina og Thomas Christensen efter syv års tilknytning til Kirken i Kulturcenteret. De har været en Guds gave for os som pastorpar i kirken, og vi siger tak for deres indsats!

I de sidste par år har Thomas udlevet et kald til mission ud fra Kirken i Kulturcenteret. I maj 2018  fortalte Thomas os , at han fremover ønsker at arbejde videre med sin egen missionsorganisation og muligvis også ville arbejde på at etablere en ny kirke i københavnsområdet en gang i fremtiden. Thomas ønskede først at gå videre  med denne plan den 31. august 2018, da det passede Thomas bedst. 

Kirken i Kulturcenteret valgte, at give Thomas frihed i de sidste måneder hos os til  at koncentrere sig om at skabe de bedste alliancer nationalt og internationalt gennem de kontakter, som han allerede havde fået i løbet af den tid, han havde været hos os, samt tidligere kontakter.

Når det gælder en evt. fremtidig etablering af  en ny kirke, ønsker også vi at velsigne Thomas i den vision til sin tid. Dog vil der ikke ske noget  på dette område de første 18 måneder efter Thomas sluttede sin ansættelse hos os, jf. vores etiske retningslinjer i netværket Mosaic. 

Som nyt bagland har Christina og Thomas valgt Åbenkirke i Herning, hvortil Thomas har flyttet sin ansættelse, nu som omrejsende forkynder med base i København. Det var også her, Thomas var ansat, før han kom til Kirken i Kulturcenteret. Vi ved at Thomas og Christina vil få en god opbakning fra Herning.
Vi ønsker Thomas og Christina  Guds rige velsignelse i det næste kapitel af deres liv. Og takker for deres tjeneste hos os.

image