29. jan 2019

Esther Rugholm stopper som netværkspræst i Kirken i Kulturcenteret

Esther Rugholm stopper som netværkspræst i Kirken i Kulturcenteret ved udgangen af februar 2019. Esther kom til København fra Aalborg i 2014, og engagerede sig blandt andet som frivillig leder i kirkens ungdomsarbejde. I 2015 blev Esther en del af præsteteamet med primært fokus på ungdomsarbejdet, og siden har hun haft ansvar for netværk og grupper.
Esther har en stor passion for discipelskab, og for at se mennesker udvikles i liv og tro. Vi glæder os over, at hun fortsat vil være en aktiv del af Kirken i Kulturcenteret, ligesom hun fortsætter som leder for sin livsgruppe og mentorgruppe samt i kirkens udvidede lederskabsgruppe.
 
Esther vil blive savnet, både som kompetent leder og som den opmærksomme og omsorgsfulde person, hun har været i præsteteamet. Der skal lyde en stor tak til Esther for hendes store passion, engagement og indsats; og vi ser frem til fortsat at tjene sammen i Kirken i Kulturcenteret.

Esther Rugholm er uddannet cand.merc.jur, og er blevet tilbudt et spændende job som jurist, hvilket hun tiltræder den 1. marts 2019.

Vi er nu i fuld gang med at se på nye muligheder for, hvordan kirkens netværk fortsat kan ledes og være kirkens rygrad, når det gælder livsgrupper og udvikling i liv og tjeneste. Der skal findes en løsning, som understøtter kirkens overgang til én fælles dansk-international kirke – ’One Church’.
Vi vender tilbage med nyt om dette snarest.

image