24. maj 2016

Udtalelse vedrørende Silkeborg sagen

Præst Jarle Tangstad, Kirken i Kulturcenteret i København udtaler følgende vedrørende sagen fra Byens Kirke i Silkeborg, der afdækkes af blandt andet MetroXpress. 

Med den største bekymring og samtidig dyb medfølelse med ofrene har jeg hørt, hvad der er foregået i Byens kirke i Silkeborg. Det er en sag, der i kynisme og omfang chokerer alle – ikke blot i vores kirke men i hele Danmark.  

For seks år siden blev en præst i vores menighed i samtale med en ung kvinde, der kom fra Byens Kirke, klar over, at der foregik ting der, der var klart uforeneligt med det etiske og religiøse grundlag for menighedsarbejdet i vores kirker. Flere af sagerne havde en karakter, der gjorde, at præsten anbefalede kvinden at politianmelde sagen, hvilket hun omgående gjorde. 

Samme dag tog vi, efter aftale med kvinden skridt til at kontakte øvrige frikirker i Danmark om sagen.     

Den politianmeldte præst blev omgående ekskluderet af den frikirkelige paraply organisation vi er en del af. Efterfølgende blev Byens Kirke, hvor den politianmeldtes far er præst, også ekskluderet, da han ikke var villig til at forholde sig til anklagerne og nægtede at gå i dialog om sagen. 

Politiet frafaldt i april 2013 sagen p.g.a. bevisets stilling. Eksklusionen af politianmeldte og Byens kirke blev fastholdt med henvisning til, at der var tydelige sekteriske tegn ved og manipulerende adfærd hos både anmeldte og miljøet i pågældende kirke. 

Vi er bedrøvet over det omfang, sagen nu har vist sig at indeholde. Vi sørger med ofrene og vil tilbyde den bøn og støtte, vi kan give og henvise dem, der har behov for det, til professionelle tilbud om psykologhjælp m.v. gennem de sociale myndigheder. 

Vi spørger os selv, om vi kunne have gjort mere? Men vi er præster og en menighed – ikke myndighed. Eksklusionen var det tydeligste signal, vores netværk kunne sende om sin afstandtagen til det der foregik. I Danmark har vi ordet – Foreningsdanmark. Vi har ret til at lave foreninger, organisationer og menigheder, og det er et stort privilegium. Men vi må også, i lyset af denne alvorlige sag, se på, om vi har den rette grad af åbenhed og indsigt i alle foreninger. Vi skal være gode til at identificere, når menigheder og forsamlinger lukker sig om sig selv. Når de italesætter et – dem mod os. Når mennesker bliver manipuleret og mister deres frie vilje. 

Vi håber, at alt i denne sag kommer frem i lyset, og at alle de ofre, der findes for denne forfærdende manipulation og for misbruget kan få den hjælp og støtte, de har brug for. 
Vi henviser i øvrigt til Frikirkenets udtalelse om sagen. 

 

http://frikirkenet.dk/artikel/emne/nyhed/frikirkenets-kommentar-til-sage...

http://frikirkenet.dk/artikel/emne/til-eftertanke/radikaliseringens-modg...

image