21. nov 2016

Mikael Wandt laursen har fået et spændende halvtidsjob i frikirkenet

Mikael Wandt Laursen har fået et halvtidsjob i Frikirkenet fra den 1. februar. Han fortsætter dog som præst i huset med særligt ansvarlig for den internationale gudstjeneste. 
”Det er en drøm som går i opfyldelse, når jeg kan arbejde halvtids med Frikirkenet,” siger Mikael Wandt Laursen. Frikirkenet er en paraply organisation for en række frikirkelige trossamfund i Danmark. ”Det overordnede formål med mit nyt job er at skabe et billede i offentligheden af frikirker, som spændende, troværdige og nødvendige medspillere i det danske samfund,” fortæller Mikael. 

For at nå målet skal der startes et netværk af frivillige skribenter og debattører, der vil fortælle alle de gode historier fra frikirkeverdenen og som vil præge samfundsdebatten. Desuden skal der skabes kontakter til politikere og meningsdannere, der er positivt stemt overfor frikirkerne. Endelig ligger der også besøg i baglandet og organisationsudvikling i porteføljen. 
”Jeg glæder mig til at komme i gang”, fortæller Mikael Wandt Laursen, ”men er samtidig glad for, at jeg kan fortsætte som præst i huset med særligt ansvar for den internationale del af kirken.”
Indtil videre har Mikaels tid være fordelt mellem ansvaret for den internationale del af kirken og så netværkspræst for hele kirken. Den sidste del af ansvaret bliver givet videre til Esther Rugholm, der bliver netværkspræst fra den 1. februar. 

”Jeg har elsket at være netværkspræst. Det er her, at jeg har set livsforvandling finde sted igen og igen,” siger Mikael. 
Samtidig er han taknemmelig for, at det er netop Esther som overtager ansvaret for netværk:  ”Tidligere var Esther netværksansvarlig i Citykirken Ålborg. Det gjorde hun til UG+. Esther er en dygtig teamplayer, der sammen med vores mentorer og livsgruppeledere, kan løfte vores vision om livsgrupper til det næste niveau.” 
Mikael slipper dog ikke netværket helt. Han er fortsat engageret som livsgruppeleder og planlægger at starte sin næste mandegruppe til Januar. 

image