19. dec 2015

A new beginning - 21 dage med bøn

”Se jeg gør alting nyt” (Johannes Åbenbaring 21: 5)
Omkring årsskiftet siger vi ofte:  ”Det er spændende, hvad det nye år vil bringe”
Ved du, at den enkelte af os har indflydelse på, hvad det nye år vil bringe i vores eget liv?

Som kirke har vi også indflydelse på og ansvar for, hvad det nye år kommer til at bringe i alle afdelingers  liv.

Kirken må også gå ind i den opgave/det ansvar, som Gud har betroet os både når det drejer sig om ”vores hus”; men også når det gælder Guds Riges komme i vores by og  vores land. Vi har sammen med andre kirker et medansvar for, hvad det nye år vil ”bringe” i vort samfund.
De 21 dage, som vi tager hul på den 11. januar 2016, skal være et springbræt til at komme tættere på Gud og hans plan for Kirken– bringe a new beginning/en ny begyndelse!

De 21 dages bøn tager udgangspunkt i:
1. Josvabogen, Gud instruerede Josva i, hvordan israelitterne skulle indtage Jeriko. De måtte gå rundt om byens mure i seks dage i tavshed, og på den syvende dag skulle de på et givet signal udstøde et kampråb. Gud greb ind - og Jerikos mure faldt! Israelitterne indtog byen! (Vi vil opfordre dig til at læse Josvabogen 6: 1 – 20).

2. Nehemias’ Bog: Nehemias påtager sig ansvaret for at genopbygge Jerusalems nedbrudte mure, så byen kunne få en ny start. Herefter kunne de leve i tryghed for fjendernes angreb og med en struktur, som skulle bevare folket under Guds herredømme.
(Vi vil opfordre dig til at læse Nehemias’ Bog!)

3. Apostlenes Gerninger. Apostlene blev ikke blot kaldet til at følge Jesus, de blev også udrustet til deres opgaver. De bragte evangeliet ud til verden og måtte lide for deres tros skyld. Gud var med dem igennem alt. Han har også lovet at være med os, når vi tager vores kald op og følger ham!

Bliv inspireret og opdateret hver dag på facebook, med et nyt skriftsted og bønneemne i de 21 dage.

Klik ind på facebook siden "21 dage med bøn" og tryk 
>>Synes godt om<<

Vi samles til bøn på hverdage:

kl. 8.30 – 9.00. (Bøn og nadver)
kl. 10.30  - 11.30 (Bøn)
kl. 19.00 – 20.30. (Bøn, undervisning og lovsang)

Lørdage (16. og 23. januar)

kl. 10.30 – 11.30. (Bøn)

Alle samlinger er i Sakristiet.

Undtagen er fredag den 22 jan. kl. 19.00, hvor bønnen foregår i kirkesalen sammen med POX.

Om søndagen følger vi Gudstjenesterne i vores afdelinger.

De 21 dages bøn slutter af med konference med Sharon Stone fra 29. til 31. januar 2016

image

A new beginning