19. apr 2021

Ny Ledende Præst - Processen

Spændende proces om ny ledende præst i Kirken i Kulturcenteret.
I maj 2020 meddelte Jarle Tangstad at han ville igangsætte et generationsskifte i kirken. Jarle har været seniorpræst i Kirken i Kulturcenteret siden 1990. Første oktober 2020 indsatte menighedsrådet et nyt lederteam i kirken bestående af Matt Thompson, Thomas Laugesen og Marianne Riis. I februar 2021 blev det klart at et samtidigt skifte i både ledelsesstruktur, -personer og -kultur, ville kræve længere tid for at finde et højt fungerende niveau.

En tid som ikke er til rådighed i den nuværende corona-krise og de økonomiske udfordringer, som budgettet 2021 byder på. Derfor besluttede lederteamet at stille sit mandat til rådighed for menighedsrådet, så en ny ledelseskonstellation kan findes.

 

Eric og Erika Andersson

Midt i ovenstående proces blev menighedsrådet kontaktet om en mulig kandidat til en stilling som ledende præst. Dette ledte til den første kontakt til Eric Anderson. Eric har de sidste mange år fungeret som ledende præst i Filidelfia Stockholm. Du kan få et godt indtryk af Eric og Erika i interviewet  her på Youtube:

 Efter mange samtaler, bøn og interview har et samlet menighedsråd, advisory board og lederteam indstillet Eric Andersson som ny ledende præst for Kirken i Kulturcenteret. Særligt har Erics Jesus-centrerede forkyndelse, menighedsforståelse, fokus på teamledelse og vækst haft betydning for valget. Vi har haft nogle uger med introduktion af processen, først til vores udvidede ledelsesteam og derefter bredt ud i menigheden.

Søndag den 11. april var der et zoom-møde med menighedsrådets svar og respons på nogle af de mange kommentarer og spørgsmål, som er kommet ind i løbet af processen. 

 

Afstemningsprocessen:

For at sikre at alle i menigheden får mulighed for at deltage i afstemningen om at kalde Eric Andersson som ny ledende præst, vil der være følgende to muligheder for deltagelse:

Onsdag den 21. april kl. 10-20  - vil det være muligt at stemme ved fysisk fremmøde på Drejervej i foyeren.

Søndag den 25. april kl. 20.00 - vil der være ekstraordinært menighedsmøde på zoom, hvor eneste punkt er afstemningen om kaldelse af ny ledende præst. Tilmed dig her.

Afstemningen følger vores vedtægter og er ikke anonym:
Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Du er stemmeberettiget hvis: du er medlem og økonomisk partner, idet der bringes registreret tiende eller et andet fast og registreret beløb til menigheden eller du er optaget som medlem inden 28.04.2013
Er du i tvivl, om du er stemmeberettiget kan du kontakte tobias.christtreu@kulturcenter.dk

 

Vigtige Datoer:
  • Onsdag den 21. april 10-20 – mulighed for skriftlig afstemning ved fremmøde på Drejervej.
     
  • Søndag den 25. april kl. 20.00 på Zoom – ekstraordinært menighedsmøde med afstemning ved tilmelding
     
  • Søndag den 30. maj kl. 10.30 – farvel til Jarle og Merete Tangstad
     
  • Årsmøde i maj – vi kommer tilbage med præcis dato og tidspunkt snarest.
image