17. sep 2021

"Jeg glæder mig og kan ikke lade være”

Efter 8 år som succesfuld leder på Lygten Skole og Børnehave har Malene Funch Sørensen valgt at stoppe for at gå fuld tid ind i arbejdet som leder for børnekirken i Kirken i Kulturcenteret.

“Det har været en stor beslutning for mig at stoppe som leder for Lygten Skole, da jeg elsker skolen og mit dygtige team. Men jeg kan se et stort behov og mærke en brand i mit hjerte for at arbejdet med børn og familier prioriteres og styrkes i vores kirke", forklarer Malene Funch Sørensen og uddyber: “Allerede før det kom på tale, begyndte tankerne om en ny vision for vores børnekirke at spire frem i mig. Jeg slog det hen, og undskyldte det nærmest over for Gud, fordi det ikke var min tjans. Da kirken så senere spørger, om jeg kunne være interesseret i at gå ind i børnekirken, så dukkede tankerne jo op igen, og det gav pludselig mening”, smiler hun. 

Erfaren og kompetent leder
Med Malene Funch Sørensen får kirken en erfaren og kompetent leder. Malene er uddannet lærer, har en diplomuddannelse i ledelse og en halv master i pædagogisk ledelse. Før Lygten Skole var hun ansat 16 år på Lukas Skolen i Vejle - først 8 år som lærer og siden 8 år som viceskoleleder. Da Malene allerede stod i en fast stilling, var engagementet som leder for børnekirken først tænkt som 10 timer frivilligt arbejde om ugen. Men siden åbnede der sig nye muligheder på skolen, som gav hende modet til at tage skridtet fuldt ud og gå ind i børnekirken på fuld tid.
“Gud har styr på det. Han har lagt det til rette, så skolen kommer godt videre herfra, og det har været vigtigt for mig.”
Julie Gjesing som de sidste 8 år har været viceskoleleder fortsætter som leder og vil sammen med det øvrige lederteam, sørge for at Lygten fortsat udvikler sig i den rigtige retning. 

Vil samle børn og forældre
Visionen, som er vokset frem i Malenes hjerte, handler om at skabe en helhedstænkning i forhold til børn og forældres oplevelser med Gud. “Børn skal ikke have oplevelser af Jesus et sted og forældrene et andet sted - de skal have dem sammen - så de får et fælles sprog, en fælles erfaring og oplevelse af, hvad det er, Gud siger til os. Derfor skal vi gøre det nemmere for familierne at have en oplevelse sammen i kirken, som de bagefter kan tage med hjem og gøre til en naturlig del af hverdagen” , beskriver Malene Funch Sørensen. 

Hvordan det skal se ud i praksis, arbejder Malene nu sammen med ledende præst Eric Andersson og en arbejdsgruppe med frivillige medarbejdere. “Vi kommer til at gøre tingene på en ny måde og frisætter samtidig de frivillige børnemedarbejdere, som tidligere har skullet bruge rigtig meget tid på at gøre det trygt for børnene, fordi forældrene ikke er der. Det er faktisk en umulig opgave. Det ved jeg fra børnehaven, hvor vi bruger hver dag i flere uger på at skabe en til en relationer mellem en voksen og et barn", fastslår Malene Funch Sørensen. 

Selvom Malene Funch Sørensen nu forlader Lygten Skole, fortsætter visionen om kirke og skole som gensidige og stærke partnere - blot nu med en helt ny styrke.

Fakta
Malene Funch Sørensen kom til København for 8 år siden for at blive ny leder på Lygten Skole. Hun er gift med Henrik og sammen har de Magnus på 19 år og plejedatteren Jasmin på 14 år. Igennem alle årene har familien Sørensen været engageret i kirken på gudstjenesterne, i familiearbejde, i livsgrupper og i ”Dinner is for Friends”.

image