17. sep 2015

KATSJ samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp om 'Heltene i Håbets By'

"Heltene i Håbets By" er skoleårets tema for gudstjenesterne, når KATSJ og Lygten Skole i fællesskab slår dørene op for børn fra børnehaveklasse til fjerde klasse. På Lygtens Skole finder begivenheden sted en gang om måneden med en kort prædiken af landsleder hos Børn & Tro, Dorthe Jensen, som også er kendt fra børne-tv-programmet GPS. Hun vil prædike om Jesus som den ultimative superhelt med fokus på hans kærlighed og selvopofrelse. Prædiken vil blive fulgt op af en fremstilling af en nutidig helt, der praktiserer kærlighed og hjælper sine medmennesker i de nære omgivelser eller via et globalt netværk gennem sit job eller frivilligt arbejde.

 

KATSJ's Børnekirke i Kirken i Kulturcenteret vil parallelt med arrangementerne på Lygtens Skole afholde gudstjeneste med samme tema hver søndag måneden igennem. Den sidste søndag i hver måned topper KATSJ begivenheden med en festlig Superhelte-SUPER SUNDAY, hvor en borgmester, politimand, sygeplejerske og præst, der har valgt at leve som hjemløs med de hjemløse i København, vil være blandt eksemplerne på vores tids moderne superhelte.   

 

I bestræbelserne på at gøre dette års tema så meningsfuldt som muligt for børnene, har KATSJ indgået samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med afviklingen af "Heltene i Håbets By". I løbet af året kan børnene hjælpe til med at indsamle tøj, som efterfølgende vil blive solgt i Folkekirkens Nødhjælps butikker. Indtjeningen vil blive doneret direkte til projekter, der imødekommer behov hos de mange syriske flygtninge verden over. På den måde vil børnenes gerninger være direkte relateret til forsyning af vand, medicin og husly til mennesker i nød. Børnene på Lygten Skole vil få en kort præsentation af projekterne af en projektleder fra Folkekirkens Nødhjælp, som også stiller en lastbil til rådighed, så børnene med egne øjne kan se, at de er med til at gøre en forskel. Hos KATSJ er vi overbeviste om, at heltemod er opnåeligt for alle - især børn.

 

image