16. nov 2016

Appreciation 16

Appreciation

Adventstiden nærmer sig, og i Kirken i Kulturcenteret betyder det, at vi tager hul på en helt særlig tradition!
De sidste år har vi som kirke brugt adventssøndagene til at værdsætte ildsjæle og organisationer, der gør en forskel for mennesker omkring sig. Deraf navnet Appreciation (eng: Værdsættelse)
I år er ingen undtagelse – der venter os fire flotte søndage, med masser af hjerteblod og inspirerende indslag, gudstjenesterne bliver pakket ind i julehygge og masser af sang og musik.

Første søndag i advent: Søndag den 27. november, Fokus på KATSJ (kirkens børnekirke) samt Lygten skole
Denne SUPER SUNDAY bliver i børnenes tegn! Sammen vil vi værdsætte kirkens mange frivillige, som søndag efter søndag gør kirke relevant og sjov for vores børn! Lygten skole holder kæmpe julemarked og inviterer alle op på 2. sal efter gudstjenesten

Anden søndag i advent: Søndag den 4. december, Fokus på klinik CA, Rigshospitalet
Vi vil værdsætte en passioneret personalegruppe, som kæmper  for en lille patientgruppe i Danmark, der lever af paraenteral ernæring.
Det er et forholdsvis ukendt men højt specialiseret område, som er unikt ikke bare i Danmark, men også internationalt.

Tredje søndag i advent: Søndag den 11. december, fokus på plejefamilier
Denne søndag vil vi værdsætte plejefamilier og den fantastiske indsats og omsorg som de giver til deres plejebørn. 

Fjerde søndag i advent: Søndag den 18. december, fokus på Mission Øst’ hjælpearbejde i Irak, Mosul. Mosul står for fald og dermed står verdenssamfundet overfor endnu en flygtninge katastrofe med halvanden million indbyggere i en ødelagt by. Blandt disse er omkring 3000 Yazidi kvinder og piger, der blev bortført af ISIS og solgt som sexslaver. Mission Øst står klar til at hjælpe pigerne på fode igen og give dem en ny fremtid. Denne søndag vil vi værdsætte Missions Østs store indsats blandt Yazidi folket.

English

Christmas is just around the corner and we as a church are excited about one very special tradition this coming advent season!
For the past few years we have used the four Sundays of Advent to appreciate gamechangers and organisations who have made a great difference for the people in their world - hence the name appreciation. This year is no exception - We are looking forward to present four amazing Sundays full of Christmas spirit, passion, carols and joyful musical performances!

Sunday 27th November - First Sunday of advent: The focus is to appreciate KATSJ (Our Kids Church) and Lygten School.
This Super Sunday will be all about the children! Together we will appreciate all the volunteers of our church, who every Sunday make sure that church is a relevant, fun and life-giving place for our children to enjoy. Furthermore, the school Lygten situated on second floor in the Copenhagen Christian Centre invites everyone to join their beautiful Christmas Market after the service.

Sunday 4th December - Second Sunday of advent: Focus is to appreciate the CA clinic/department of Rigshospitalet.
Our aim is to appreciate a passionate group of personnel, who serves a small group of patients in Denmark living from parenteral nutrition. This is a unique department both nationally and internationally. It is a more or less unknown field, however, the team are competent and highly specialised at what they do.

Sunday 11th December - Third Sunday of advent: Focus is to appreciate foster families.
This Sunday we want to appreciate foster parents, their incredible work and the inspiring love and compassion they show children in care.

18th December - Fourth Sunday of advent: The focus is to appreciate Mission East’s work in Mosul, Iraq.
Mosul is about to collapse, which means that the world is facing yet another refugee crisis involving 1.5 million citizens leaving a city in ruins. Amongst these are about 3000 Yazidi girls and women, who were abducted by ISIS and sexually exploited. Mission East are ready to help these girls back on their feet and offer them a new future full of hope. This Sunday we want to appreciate the great work that Mission East are doing amongst the Yazidi people.

image