14. apr 2016

Få en himmelsk oplevelse på himmelske dage

Den 5. til 8. maj løber ”himmelske dage” i København af stablen. Med over 200 tilbud fra en meget bred vifte af kirker og organisationer er arrangementet det største tværkirkelige arrangement herhjemme. 

Foredrag, koncert, bønnevandringer, bibelkaravane og debatter. Mulighederne er mange når Himmelske dage gennemsyrer det indre København i starten af maj. Fra scener, sofaer og telte opstillet på centrale pladser som Rådhuspladsen og Nytorv, vil københavnere, turister og gæster få muligheden for at forholde sig til tro og eksistentielle spørgsmål.

Bag arrangementet står en lang række folke- og frikirker, der er forenet gennem ”Danske kirkedage” som løber hvert 4. år. Jarle Tangstad, fra kirken i kulturcenteret, er næstformand i den københavnske komite. 
”For os handler det om at møde københavnerne på deres egen banehalvdel med budskabet om Jesus. Det gør vi så på mange forskellige måder,” siger han. 

Bøn, fakketog og koncert med Martin Smith på Nytorv
Fredag aften er flere af arrangementer med særligt frikirkeligt aftryk samlet på Nytorv. Det starter med ”Bøn for nationen” kl. 18, hvor bøn og forskellige indslag vil afløse hinanden. Kl. 19:45 starter koncerter med først Jonas Pedersen fra bandet ”Hymns of Nineveh”. Derefter kommer Martin Smith på scenen, kendt fra en lang række af CD’ere og lovsange.

”Vi håber, at også de jyske kirker kan have lyst til at være med. Hvis de fylder en bus op og kommer herover til fredag aften, så er der virkelig mange gode muligheder for en stor oplevelse,” siger Poul Kirk, der sidder i den overordnede ledergruppe. 

Af øvrige arrangementer, hvor frikirkerne vil kunne føle sig på hjemmebane, fremhæver Poul Kirk og Jarle Tangstad følgende:
Nikodemus-sofaer
50-200 sofaer i den indre by, hvor man inviterer forbipasserende til samtaler om tro og eksistens.
Danmarks største gospelkor
Sankt Andreas Kirke - torsdag, 19.00
Gospel Aid er et heldagsarrangement med mange forskellige aktiviteter og begivenheder rundt omkring i København. Om aftenen afsluttes med støttekoncert i Skt. Andreas Kirke. 
Messe med Raniero Cantalamessa med mulighed for personlig forbøn Sankt Ansgars Kirke - torsdag kl. 17.00 Pave Frans udnævnte i 2013 Raniero Cantalamessa til prædikant for det pavelige hof. Cantalamessa er en kendt og skattet spirituel vejleder og formidler af det bibelske budskab verden over, både i katolske og protestantiske sammenhænge. Han har udgivet en lang række bøger om åndelig fornyelse, som er oversat til mere end 20 sprog. I 12 år har han desuden været medlem af den katolske kirkes dialoggruppe med de pentekostale kirker.
Koncert med Martin Smith og Hymns from Nineveh 
Nytorv – fredag kl. 19.45-23.00 
Grammynominerede Martin Smith (tidl. Delirious) er en af de mest kendte sangere på den kristne, alternative rockscene. Hans musik rammer dybt i sjælen og leverer en næstekærlighed som få. Koncerten pakkes ind af en forkoncert med Jonas Petersen fra Hymns of Nineveh og et afterparty med Simon Walsøe, der med elektronisk musik nytænker musik og lovsangsudtryk.
Prayer for the Nations
Nytorv – fredag kl. 18.00-19.45
Halvdelen af flygtninge og indvandrere i Danmark er kristne. På Nytorv vil vi sammen med hundreder af nydanskere fejre kirkens mangfoldighed. Med indslag fra forskellige sang- og musiktraditioner vil vi inspirere deltagerne på Himmelske Dage til forbøn for de forfulgte, forfølgerne og for Danmark.
Fakkeltog for forfulgte
Fra Nytorv til Christiansborg – fredag kl. 19.45-21.30
FN’s Menneskerettighedserklærings § 18 garanterer tros- og religionsfrihed. Alligevel lever 70 procent af verdens befolkning i lande hvor denne krænkes. Fakkeltoget vil sætter fokus på de mange millioner, der forfølges på grund af deres tro og opfordre Folketinget til handling.
Vågenat - bøn for forfulgte
Sankt Ansgars Kirke - fredag kl. 21.30 – 01.00
Vågenat i den katolske domkirke med to forbønsgudstjenester for forfulgte og mulighed for stilhed, refleksion og bøn for lande, hvor forfølgelserne er værst. 
Messe med prædiken af Raniero Cantalamessa Sankt Ansgars Kirke - søndag kl. 11.00

Yderligere oplysninger:
www.Himmelskedage.dk

image