image
09. feb 2019

Kirken i Kulturcenteret opstarter nyt teenage- og ungdomsarbejde

I januar 2019 opstartede Kirkens nye teenage- og ungdomsarbejde kaldet TRIBE. TRIBE består af tre aldersgrupper, så der bliver lavet indhold målrettet til hver af aldersgrupperne.

BLAZE
Den yngste aldersgruppe hedder BLAZE, som er for teenagere i 5.-8. klasse. BLAZE mødes hver onsdag kl. 18-20.  BLAZE bliver ledt af Frederik Højgaard sammen med BLAZE teamet!

RADIANT
Den mellemste aldersgruppe hedder RADIANT er for 9. klasse – 19 år. RADIANT mødes hver anden fredag i ulige uger og i Livsgrupper den modsatte uge i løbet af ugens dage. Radiant bliver ledt af Elisabeth Kaas sammen med Radiant teamet!

ACT
Den tredje og ældste aldersgruppe hedder ACT, og er for unge i alderen 20+. ACT mødes hver anden fredag i lige uger og i Livsgrupper den modsatte uge i løbet af ugens dage. ACT bliver ledt af kirkens Ungdomspræst Thomas Laugesen sammen med ACT teamet!

Hjertet bag disse tre aldersgrupper er fælles for alle, at vi ønsker at se bølger af teenagere og unge opleve livsforvandling. Dette tror vi på, at vi kan være med til igennem vores tre aldersgrupper i TRIBE. Tidligere har teenage- og ungdomsarbejdet bestået af to aldersgrupper; kendt som PT 78, som var kirkens teenagearbejde for 6.-9. klasse, samt POX United, som var kirkens ungdomsarbejde for unge, der havde afsluttet 9. Klasse og opefter. Dette har båret meget frugt og været en stor velsignelse for mange over de sidste mange år. Vi er taknemmelige til alle, der over tiden har været med til at investere i disse to aldersgrupper.

I ledelsen kunne vi se et behov for at genoverveje og ændre vores aldersgrupper. Overgangen mellem teenage- og ungdomsarbejdet var svært at få til at smelte sammen på en god måde. Eftersom at København er en studieby, er der mange tilflyttere samt unge i 20’erne. Dette betyder, at kirkens ungdomsarbejde generelt har et højere antal af unge i 20+ aldersgruppen i forhold til de to andre aldersgrupper.

Den tidligere aldersgruppefordeling betød, at når man stoppede i teenagearbejdet efter 9. klasse, følte mange sig for unge, når gennemsnitsalderen lå på omkring 24 år. Derfor har vi de sidste par år oplevet at flere af de unge fra teenagearbejdet ikke har været en del af 

ungdomsarbejdet, indtil de blev omkring 19-20 år. Det er altså ca. 4-5 meget vigtige år, hvor man ikke har været en del af et større kristent fællesskab af jævnaldrende, hvilket ikke er optimalt.

Dette gjorde det tydeligt, at der måtte ændres på noget for at sikre, at der også var noget relevant for de ældste teenagere, når de var blevet for gamle til PT. Her blev aldersfordelingen lidt anderledes end førhen (jf. starten af artiklen). Nu er der lavet en specifik aldersgruppe (RADIANT) for dem, som befinder sig i slutningen af folkeskolen samt gymnasiealderen. Dette gør det også muligt at man får lov at smage på RADIANT i slutningen af 8. Klasse, hvis man vælger at tage på efterskole i 9. eller 10. klasse, så at man har et trygt sted at lande, når man kommer tilbage til København igen.

Som kirke ønsker vi gennem TRIBE at sikre, at der er et relevant program og fællesskab for både teenagere og unge hele vejen op igennem deres ungdomsår. Så hvis du som teenager og ung endnu ikke har været med, så inviterer vi dig til at deltage til det næste event, som du kan finde eller følge med i, hvad der sker på aldersgruppernes Facebook eller Instagram sider.

Hvis du er forældre eller bedsteforældre og kender nogle teenagere eller unge, som du har lyst til at invitere med, så skal de være meget velkomne til at deltage.

Find os på Facebook eller Instagram:

BLAZE:
https://www.facebook.com/blazekbh/    
https://www.instagram.com/blazekbh/

RADIANT:
https://www.facebook.com/radiantkbh/                 
https://www.instagram.com/radiantkbh/

ACT:
https://www.facebook.com/actkbh/              
https://www.facebook.com/actkbh/

Med venlig hilsen,
TRIBE ledelsen,
Thomas Laugesen, Frederik Højgaard og Elisabeth Kaas