07. sep 2018

Q&A's

I denne artikel er samlet nogle af de ofte stillede spørgsmål om One Church. 
Alle spørgsmålene er besvaret af ledere og præster i Kirken i Kulturcenteret.

Gudstjenesten, sprog og tolkning

Spørgsmål om gudstjeneste og tolkning/sprog er besvaret af Stephanie Lund, præst ansvarlig for Gudstjenesten.

Hvorfor vil den kommende fælles gudstjeneste være på både engelsk og dansk? Vil der komme en dag, hvor det kun bliver på engelsk?
Gudstjenesten vil blive afholdt på Engelsk og Dansk, da vi er en Dansk- international kirke. Mange af dem som kommer i kirken, er dansktalende. De yngste og ældste kirkegængere har et lille ordforråd på Engelsk. Dette ønsker vi at tage hensyn til.
På det nuværende stadie, er det ikke en del af vores plan at afholde en gudstjeneste udelukkende på engelsk. Vores fokus er at være Én Kirke.

 

Jeg savner mangfoldighed på scenen, f.eks. med hensyn til etnicitet - vil det ændre sig?
Det er vores mål. Vores ønske er at, de mange kulturer i vores kirke, reflekteres fra scenen igennem gudstjenesten. Det vi arbejder henimod, er at mangfoldigheden skinner igennem i både lovsangsbandet, gudstjeneste ledere osv.

 

Hvad er dine tanker om live oversættelse på alt? Vil det påvirke budskabet (og måske tålmodighed og koncentration)
Beslutningen om at tolke hver søndag er taget med fuldt overlæg. Vi lever i Danmark og vi ønsker at vores værtssprog, det Danske sprog, skal komme i første
række. Samtidig erkender vi at Engelsk fungerer som et fællessprog for mange internationale. Vores plan er at tilbyde tolkning på højeste niveau, hver søndag (og
derudover tilbyde simultantolkning på Thai, Spansk og Russisk gennem vores app).

For at sikre os at budskabet/prædikenen bliver så klar som muligt, forudsætter dette kvalificerede tolke hver eneste søndag. Vi er derfor i fuld gang med at arbejde med et team af tolke, som vi underviser og hjælper til at blive endnu bedre i deres tjeneste. Med Engelsk som mit modersmål nyder jeg tolkning. Jeg ser det som en mulighed for at blive endnu bedre til at tale Dansk, når jeg hører begge sprog.
For nogle kan tolkning opleves som distraherende – men vores ønske er at inkludere så mange sprog som muligt i vores gudstjeneste.

 

Hvordan kommer barnevelsignelse til at foregå når vi er en stor gudstjeneste?
Barnevelsignelse vil blive afholdt 4 gange om året, lige som dåb. Vi ønsker at hele menigheden er med til at fejre barnevelsignelsen med familien til barnet.

Familier som er interesserede i barnevelsignelse, kan tilmelde sig og en af kirkens præster vil blive
tildelt som kontaktperson, og vil være den der står for barnevelsignelsen den pågældende søndag.

 

Bliver det ligesom SUPER SUNDAY?
Ikke helt. Super søndag er det tætteste vi kommer, på noget der ligner lige nu.
Vores mål er at arbejde henimod en gudstjeneste som fejrer mangfoldigheden i de mange generationer og kulturer der er i kirken. Vi arbejder gennem en kulturgruppe, med at opsætte kriterier for succes som kan danne ramme for hvordan en mangfoldig gudstjeneste ser ud.

 

Hvornår starter Gudstjenesten og hvordan bliver den?
Den nye gudstjeneste begynder kl. 11.00 – efter at bibelskole og Kreative Lab, som begynder kl. 10.00, er færdige. Vi arbejder stadig på de nærmere detaljer for
gudstjenesten – især vedrørende de kreative elementer. Der vil være et lovsangskor, tosproget gudstjeneste ledelse og prædiken. Vi installerer ekstra tolke bokse bagerst i den store sal, så de mange andre sprog der også tales i kirken (Thai, Spansk, Russisk m.fl.) kan tolkes simultant under gudstjenesten. Folk med behov for tolkning til disse sprog, kan bruge appen Personal Listening App.

 

KASTJ AND CREATIVELAB

Spørgsmål om Katsj børnekirke og CreativeLab er besvaret af Amy Hill, Børnekirkepræst

Hvornår bliver vores børn informeret om de nye ændringer? Taler man dansk i himlen?
KATSJ forsætter med at lave kirke i børnehøjde med et program, som er relevant for de forskellige aldersgrupper. Vi ønsker at forældrene, som er vores stærkeste samarbejdspartnere, vil være med til at informere børnene om at vores dansk og internationale afdelinger bliver slået sammen, for at understøtte den information børnene får fra de KATSJ frivillige. Børnene har været vant til at være sammen, når det har været Super Sunday, og de er blevet beriget af hindanden på tværs af deres multikulturelle erfaringer. Så KATSJ afdelingerne ser frem til at vi bliver slået sammen.

KATSJ har altid haft et stort fokus på integration, da vi har rummer børn fra mange forskellige nationaliteter og sproglige baggrund under vores samlinger. Vi har arbejdet med flersprogede børn igennem mange år, og erfaringen viser, at dansk er det sprog, som de fleste børn i KATSJ har til fælles. Dette skyldes at en fællesnævner for børnene er, at de alle sammen oplever deres barndom her og nu i Danmark.

Vores primære sprog i KATSJ børnekirke er derfor dansk. Børn som ikke taler dansk vil vi altid hjælpe tilrette med oversættelse, så de  kan føle sig lige så inkluderet som alle andre og trives i KATSJ.

 

Hvad vil i gøre for specielt at investere i børnene?
Det er med glæde at KATSJ nu kan annoncere at vores frivillige medarbejdere er i gang med et nyt storytelling træningsforløb kaldet "Hoved, Hjerte og Hænder", der er en metode der er udviklet af Børn & Tro. Denne metode vil vi anvende når vi opstarter One Service, og den vil give os værktøjer til at kommunikere et klart budskab ud til børn af blandet kulturel og sproglig baggrund.

Som altid er KATSJ opmærksom på børnenes kognitive og emotionelle udviklingsforløb, derfor er vores pensum for One Service naturligvis aldersspecificeret, og reflekterer specifikke temaer der er tilknyttet til de forskellige faser i børns trosudvikling. Vores pensumplan for sæsonen med start fra One service vil være tilgængelig for familier fra oktober.

KATSJ vil også opgradere dets faciliteter i denne sæson. Vores Nano-Gruppe (3-5 år) bliver opgraderet og kommer til at bruge til Lygten Børnehaves spritnye faciliteter. Nano-gruppen ser frem til at få mere plads, til gavn for både børnene og medarbejderne. Og så ser vi frem til at kunne benytte vores nye fantastiske legeplads, som vil give os mulighed for et endnu mere aktivt program.

 

Hvordan vil kirken håndtere de forskellige sprog, som børnene taler i børnekirken? Vil der være danske grupper og engelsktalende grupper?

KATSJ har altid haft et stort fokus på integration, da vi har rummer børn fra mange forskellige nationaliteter og sproglige baggrund under vores samlinger. Vi har arbejdet med flersprogede børn igennem mange år, og erfaringen viser, at dansk er det sprog, som de fleste børn i KATSJ har til fælles. Dette skyldes at en fællesnævner for børnene er, at de alle sammen oplever deres barndom her og nu i Danmark.

Vores primære sprog i KATSJ børnekirke er derfor dansk. Børn som ikke taler dansk vil vi altid hjælpe tilrette med oversættelse, så de  kan føle sig lige så inkluderet som alle andre og trives i KATSJ.

 

Connect og info

Spørgsmål om Connect og info er besvaret af Pastor Nick Hansen og Phenyo Sebonego, leder af info og service teamet.

Hvad hvis jeg ikke kender nogen fra de andre kirker - hvad gør jeg så? Hvem kan hjælpe mig med at lære folk at kende?
"Vi har forskellige muligheder for at netværk og lære hinanden at kende, noget vi mener er afgørende som en kirkefamilie. Nedenfor er nogle af muligheder;
a)     Blive en del af en af vore livsgrupper esther.rugholm@kulturcenter.dk,  Her finder man en gruppe der passer til éns behov. De mødes på forskellige loationer i løbet af ugen. Gennem disse grupper får an støtte og fællesskab med andre, ligesom man også lærer fra hinanden og udvikler stærke venskaber.
b)    Blive involveret eller bistå i forskellige arbejdsgrene / aktiviteter i kirken fx Børnearbejde amy.hill@kulturcenter.dk, Ungdomsarbejde  thomas.laugesen@kulturcenter.dk, Serviceteam pvsebonego@gmail.com,  Friends & Family, Volontør peter.mikkelsen@kulturcenter.dk  og tina.andersen@kulturcenter.dk  og andet frivilligsarbejde sam.michaelsen@kulturcenter.dk – alt efter dine evner, ønsker og Guds opkald i dit liv.
c)     Tilmelding til aktiviteter som #dinnersforfriends hvor du enten kan være vært for middag til medlemmer, som du ikke kender eller er vært for"

 

Jeg vil gerne spørge, hvordan det er muligt at blive frivillig og inkluderet når jeg kommer fra den internationale kirke?
Der er to muligheder for at blive en del af frivilligt arbejde, enten ved at bestemme dig for at være med i en af kirkens arbejdsgrene  eller ved at kontakte frivilligskoordinatoren - Pastor Sam på sam.michaelsen@kulturcenter.dk. Vi tilskynder til frivillighedsarbejde som en platform, ikke kun for at få kirken til at lykkedes, men som et tegn på medejerskab som medlem i det der foregår i huset og som en god netværksmulighed. Denne mulighed for at tjene er ikke diskriminerende eller partisk, men meget inkluderende for enhver i huset, der er villig til at bruge deres færdigheder, kompetencer og gave til at fremme kirkens overordnede vision.

At være en del af arbejdet i de forskellige kirkeafdelinger som den internationale, danske, spanske og thailandske er i øjeblikket en midlertidigt overgang, der ophører søndag den 28. oktober 2018, når alle disse kirkens afdelinger forenes og alle frivillige arbejdsgrene blever en del af samme hold. processen er i gang for at udvikle sig til et enigt fungerende team.

Hvordan kan jeg som ny, komme godt ind i kirken? Især når vi får disse ændringer?
Udgangspunktet er at deltage i Discover Church-klasser, hvor du vil blive introduceret til kirken, dens aktiviteter og hvor/hvordan du kan blive involveret. Løbende vil der blive informeret om afholdelse af disse klasser. Derudover vil en helpdesk - "Infostanden" blive introduceret i de kommende uger for at give information om alle relevante emner.

 

LIVSGRUPPER
Spørgsmål om Livsgrupper er besvaret af Esther Rugholm, Netværkspræst

Hvad kommer der til at ske med Livsgrupper
Vi har mere end 60 livsgrupper i kirken fordelt på alder, sprog og køn, og de kommer fortsat til at være en vigtig del af ÈN GDUSTJENESTE kulturen samt en af de vigtigste nøgler til vækst. Dermed træner vi også løbende nye ledere til at starte nye grupper. Mange grupper rummer et mix af kulturer, hvilket afspejler vores kirke og by – og det vi træder ind i som ONE SERVICE. Vi har igennem flere år haft danskere, som ønsker at komme i en engelsktalende gruppe og flersprogede udlændinge, som gerne vil være i en dansk gruppe osv., og den mulighed fortsætter, men vi holder fast i grupper på spansk, dansk, engelsk, thai, russisk samt giver muligheden for at repræsentere flere sprog, når behovet opstår.

Hvis du sidder med et spørgsmål der ikke er blevet besvaret, har du mulighed for at stille dem på denne mail onechurch@kulturcenter.dk 
Vi tror, at dine spørgsmål kan være relevante for flere i kirken, så hold dig ikke tilbage.

image