06. jan 2020

Bøn i januar

Vi har brug for at bede!

”Når vi arbejder - arbejder vi! Når vi beder, arbejder Gud! ”(Citat: Ole Hallesby) 
Vi ønsker, at et hvert tjenesteområde og en hver livsgruppe i kirken skal udvikle en livsstil i bøn for kirken, vores samfund og nationerne. Bøn er det første skridt til at række ud til vores samfund. Efter et år med ”One Church” er vi dybt afhængige af Gud for at bevæge os overnaturligt i os for at have indflydelse på samfundet omkring os.

”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt – og det skal være en varig frugt – så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn.”  Johannesevangeliet 15,16.

Fem gode grunde for at bede sammen!
1. Fordi vi bliver formanet til at gøre det.
2. For at lære Gud at kende og opbygge et forhold til ham.
3. For at forstå Guds vilje for vores liv.
4. For at synliggøre guds rige. 
5. For at bede om styrke og helbredelse.

Bønnesamlinger i sakristiet.
Morgenbøn
Hver morgen kl 8:30 - 9:00 fra mandag til fredag i januar måned.

Aftenbøn
Hver mandag og torsdag fra 18:30 til 20:00

Forbøn for syge
Hver søndag kl. 14 – 15.00 i Sakristiet, vil der være forbøn for syge.

Livsgrupper
Du og din livsgruppe opfordres til at afholde jeres ugentlige gruppeaften i kirken i januar.