05. jan 2015

Gudstjenester med fokus på Helligånden

Som vi har gjort igennem et par år, så sætter vi i starten af 2015 fokus på vores liv med Helligånden… Eller rettere Helligåndens liv i og gennem os. Helligånden giver os vished om vores frelse og Han åbenbarer sandhed. Han giver gaver til sin kirke, så den kan fungere i sin kaldelse. Han frembringer frugter af kærlighed, glæde, fred, tålmodighed og mange flere.

Jesus sagde, at han ville sende Ånden til os at være vores hjælper, talsmand, og vejleder. Guds Hellige Ånd udfører alle disse mirakuløse funktioner. Han bor i os for evigt, og Han vil aldrig forlade eller svigte os. Tak Gud for denne dyrebare gave - Helligånden i og gennem os. Vel mødt til gudstjenester i januar.

image