03. jan 2018

21 dage med bøn

”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt – og det skal være en varig frugt – så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn.”  Johannesevangeliet 15,16.

Som Kirke ønsker at gøre en forskel i den bydel, hvor vi er lokaliseret. Vi ønsker konkret at være synlige medborgere med interesse for og kærlighed til vore naboer i Nordvest og på Nørrebro.
I disse 21 dage med bøn vil vi bede om, at Gud ved sin Helligånds kraft vil ændre atmosfæren i denne del af København, så Nordvest og Nørrebro bliver et sted med fred og fremgang, hvor Guds kærlighed kan mærkes.

I Johannesevangeliet 1,1-5 står der, at ”Ordet har livet i sig, og det liv blev menneskets lys!” Vi skal bede om og forvente, at Ordet, Jesus og Guds kærligheds kraft bryder mørket i Nordvest og på Nørrebro.

Bønneguiden
Heri kan du finde inspiration til bibellæsning og bøn.
Bønneguiden er din personlige guide. Der er plads til, at du kan skrive dit navn og tage notater. Kom og vær med i alle de fælles samlinger du har mulighed for, hvor vi som menighed vil stå sammen. Alternativt kan du lade dig inspirere af bønneguiden i din daglige andagt derhjemme og på den måde stå sammen med resten af menigheden åndeligt i de dage. Tider for møder er annonceret i nedenfor! 

Downloade Bønneguiden

Nyt tiltag i de 21 dage: Vi tager bøn ud på gaden
Vi tror på, at vores bønner gennem Helligåndens inspiration og hjælp kan bryde mørkets magt. Frygt, vold og racisme skal og kan brydes i Jesu navn! ”Lyset strålede midt i mørket; men mørket fik ikke bugt med det!” Johannesevangeliet 1,5.
Mandag – fredag kl. 16.00 – 17.30 går vi ud på gaderne og beder.
Kl. 16.00 er der undervisning/introduktion og vejledning i ”at gå ud”! Områderne for vores indsats vil være kortlagt. To og to vælger man sit område og ”går ud”. Man kan også vælge at blive tilbage for at bede.

Lovsang, undervisning og bøn
Mandag – fredag kl. 19.00-20.30: Lovsang, undervisning og bøn. ”… tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange … ” Efeserbrevet 5,19. ”Hele skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning … og til træning … så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode.” 2. Timoteusbrev 3,16-17. ”Bed i mit navn, og I skal få, så I kan blive fyldt af glæde”. Johannesevangeliet 16,24B.

Livsgrupper
Du og din livsgruppe opfordres til at afholde jeres ugentlige gruppeaften i kirken i disse 21 dage og engagere jer i fællesskabet omkring undervisning, bøn og lovsang. 
I opfordres også til at ”adoptere” en gade eller et område i NV eller på Nørrebro. Dvs. at I beder for jeres ”adopterede” sted, når I samles.

Faste
Du kan vælge at faste i løbet af de 21 dage med bøn. Du fastsætter selv antal dage. Bøn og faste hører sammen. Uden bøn er faste meningsløst. Kombinationen med bøn og faste er et stærkt bibelsk princip, som alle kan have stor glæde af at tage del i. 
Motivet må dog altid være en længsel efter at se Guds vilje ske. Faste forbereder os åndeligt til at være mere åbne overfor Gud, når vi beder. 
Praktisk: Faste kan gøres på mange forskellige måder og fra forskellige ting. Det kan være en periode, hvor man helt eller delvist stopper med at spise. Hvis du ikke har fastet før, skal du begynde med at faste nogle få timer eller bare én dag. Husk at drikke rigeligt med vand. Det kan også være Daniels faste, kendt fra Daniels Bog i Bibelen, hvor man udelukkende spiser frugt og grøntsager. Eller det kan være en alternativ faste, hvor ting som hurtigt tager meget af ens tid bliver skåret ud eller nedprioriteret i en periode og erstattet af tid i bibellæsning og bøn. Fx en faste fra de sociale medier eller fra TV.   

Bøn for søndagens gudstjenester
Bøn før vores søndagsgudstjenester hver søndag kl. 9.30 – 10.00 i Sakristiet.

Program
Mandag – fredag: Samlinger i Sakristiet
8.30 – 9.00: Bøn og nadver
10.30 – 11.30: Bøn og forbøn
16.00 – 17.30: Vi ”går ud” – undervisning + bøn på gaden
19.00 – 20.30: Undervisning, lovsang og bøn
 
Fredage:
Den 19. januar kl. 19.30 – 21.00: POXUnited leder bøn 
Den 26. januar kl. 19.00: Konference med Sharon Stone (se annonce sidst i guiden)

Lørdage:
10.30 – 11.30: Bøn og forbøn i Sakristiet
Den 27. januar: Konference med Sharon Stone (se annonce sidst i guiden)

Søndage: 
9.00 – 10.00: Bøn for afdelingernes Gudstjeneste i Sakristiet. Kom og vær en del af at forløse Guds ånd på mødet og i byen.
Den 28. januar kl. 10.30: Kom og vær med til Super Sunday Gudstjenesten, hvor Dr. Sharon Stone taler.

image