image
02. jun 2020

MERETE OG JARLE TANGSTADS MEDDELELSE OM GENERATIONSSKIFTE

Til juni er det 30 år siden Merete & jeg kom til København som nyt præstepar. Vi oplevede et klart Guds kald til København og en profeti om, at kaldet ville være et livskald. København er blevet vores livskald; det ser vi, både når vi kigger tilbage på de foregående 30 år og de kommende 30 år. 
 
Vi kom hertil som en ung familie med tre små børn og en gravid Merete. Men i dag er vi ikke længere småbørnsforældre, men bedsteforældre. Vores familie er vokset sig større med fire børn, tre svigerbørn og otte børnebørn. Vi også haft glæden af at være åndelige forældre for endnu flere og reserveforældre for flere flygtninge. Kirken i Kulturcenteret er blevet vores hjemsted. Det er her vi vil tilbringe resten af vores liv. 
 
30 år kalder på et tilbageblik. Vores tid som seniorpastorpar har været enestående – både i udfordringer og velsignelser. Vi har set Guds mirakler muliggjort i udfordringerne gennem menneskers offervilje og derfor blev udfordringerne til velsignelser. Tænk blot på: 
 
Sammenlægningen af Tabor og Elim til Pinsekirken København og den velsignelse, det har været.  
Da vi tog initiativ til at dele 550.000 Nye Testamenter ud til hele København.  
Da vi indtog Drejervej med en drøm om at skabe et stærkt fundament for kirkens fremtid. De mange aftener med frivillige arbejdshold og den økonomiske offervilje har lagt et stærk fundamentet til velsignelse for dagens generation.  
Hvordan vores kristne friskole og børnehave er fordoblet i størrelse efter flytningen til Kulturcenteret.  
Hvordan vi er blevet pionerer inden for kristent TV i Mellemøsten med evangeliet til millioner af muslimer.  
Hvordan vi nu ser, hvordan vores sociale arbejde blandt udsatte, flygtninge og indvandrere giver os muligheder for at gøre en forskel i byen. 
 
I dag er Kulturcenteret et stærkt fundament for os som #OneChurch på tværs af generationer og kulturer, der står sammen i visionen om livsforvandling. Jeg glæder mig til at se, hvilke velsignelser der venter os som kirke efter udfordringerne med Covid-19 og branden i kultursalen. 
 
Merete og jeg har altid haft en fælles drøm. At vi en dag i fuldt løb kan overdrage ledelsesstafetten til næste generation, mens vi stadig har energi og ressourcer til at bakke op om og glædes ved at de bringer stafetten videre. Vi har altid vidst, at Gud en dag ville vise os det rette tidspunkt for denne overdragelse. Vi har bare ikke vidst hvornår. Men efter moden overvejelse og bøn, oplevede vi, at det rette tidspunkt ville være menighedens årsmøde september 2020.  
 
Merete og jeg har haft en god dialog med menighedsrådet om, at vi ønsker at igangsætte et generationsskifte fra menighedens årsmøde i september 2020. Vi ved, at Gud vil lede processen og vi har fuld tillid til menighedsrådet og kirkens advisory board i processen.  
 
Merete og jeg vælger at annoncere det nu, selv om årsmødet først er til september. For nu er den rette tid. Med Churchills ord: ”Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde.” Kriser og udfordringer skaber også muligheder. Efter den kommende tids fokus på genåbning efter Covid-19 og branden i kultursalen ligger en ny fase for kirken med nye muligheder. En ny fase, som vil kræve næste generations blik for fremtiden og fornyet energi, menighedens forbøn og opbakning, og vigtigst af alt Guds ledelse.  
 
På Meretes og egne vegne takker jeg for, at I som menighed vil stå sammen med os om i bøn om Guds velsignelse over menigheden, så det kommende generationsskifte kan blive til velsignelse for menigheden. 
 
Tiden efter generationsskiftet vil være en anden for Merete og jeg. Vores kald til at tjene Gud vil altid være det samme! Jeg oplevede første gang kaldet, da jeg læse Korset & Springkniven. Jeg oplevede et kald til at tjene Gud ved at møde mennesker hvor de er og lede dem til Jesus. Jeg startede min tjeneste over en kop kaffe i en kaffebar i Elim og med gademission. Det blev sidenhen til en menighedsplantning i Frederikshavn, hvor jeg mødte Merete. Sammen tog vi videre som forstanderpar på bibelskolen i Mariager. Alt sammen som forberedelser til vores tjeneste de næste 30 år som pastorpar sammen her i København. Merete og jeg vil fortsætte vores kald, hvor cirklen startede: Møde mennesker hvor de er gennem mission og socialt arbejde, og lede dem til Jesus over en kop kaffe. 
 
Med venlig hilsen 
Merete & Jarle 
 

MENIGHEDSRÅDETS MEDDELELSE OM PROCES FOR KOMMENDE GENERATIONSSKIFTE 
 
Menighedsrådet er stolte over og taknemmelige for vores gode dialog med Jarle og Merete. Vi glæder os over, at vi sammen med Jarle og Merete har mulighed for at skabe de bedst mulige rammer for et godt og tillidsfuldt generationsskifte.  
 
Kærligheden til menigheden har været kendetegnende gennem hele deres tjeneste i Kirken i Kulturcenteret. Som menighedsråd har vi set frem til at fejre deres 30-års jubilæums i juni 2020. På grund af Covid-19 har vi dog valgt at udskyde fejringen til efteråret 2020.   
Menighedsrådet har bedt Jarle Tangstad om at fortsætte som seniorpastor og formand for menighedsrådet indtil generationsskiftet er gennemført. 
 
Som menighedsråd tror vi på Guds ledelse af processen og Guds velsignelse – for menigheden og for byen. Frem mod årsmødet i september vil menighedsrådet sammen med kirkens ledelse udarbejde en køreplan for generationsskiftet for Kirken i Kulturcenteret. Menighedsrådet tror på, at planen for generationsskiftet skal skabe de bedst mulige rammer for, at bølger af mennesker kan opleve livsforvandling og vi sammen kan vokse i liv og tjeneste. Menighedsrådet vil i denne proces blandt andet søge inspiration fra andre større pinsekirker som Oslo, Gøteborg og Kristiansand. 
 
Tak for trofast og vedholdende bøn om Guds ledelse og velsignelse for det generationsskifte, vi som menighed står sammen om. Yderligere information vil blive fremlagt til årsmødet med mulighed for spørgsmål. 
 
Guds fred, 
Menighedsrådet ved næstformand, Bjarne Hansen