02. jan 2016

Nytårshilsen fra præsten

Nytårshilsen fra ledende præst Jarle Tangstad:

Et liv der udløser glæde i himlen … og på jorden.

Himlen glæder sig, når Guds rige bryder igennem her på jorden og hver gang én bliver føjet til Guds rige.

2015 afsluttedes med stor glæde, hvor vi hele december kunne værdsætte medlemmers banebrydende indsats i samfundet, og hvor de igen kunne værdsætte sine partnere. Det blev fire søndage med Guds rige synliggjort.

I december besøgte jeg Botond og Cecilie i Istanbul og så, hvordan vi er med til at skrive missionshistorie i den muslimske verden. Det blev dage med glædestårer.

I julen fik vi besøg af Eva og Greg, vore missionærer på Taiwan. For 33 år siden bad de med et menneske, som tog imod Jesus, i dag leder de en kirke på 250.  

Og nu i januar skal Merete og jeg tjene i vor dattermenighed i Bangkok. Hvilken glæde!

Vor vision og mission er tydelig:

-Vi er kaldet til at række ud til andre og derved igangsætte ”bølger”  af mennesker, der oplever livsforvandling gennem Jesus.

-Vi er os bevidste om, at Helligåndens nærvær og manifestation.

-Vi tror, at alle er værdifulde i Guds øjne, og når vi gør noget sammen som kirke bliver ”bølgen” af forvandlede liv meget større end det lille, vi kan gøre hver for sig.

Mit profetiske ord for 2016 finder jeg i Esajas 54:

Glæd dig, du kvinde, som ikke kan få børn. Bryd ud i jubel, du, som ikke kender til veer. Den tilsidesatte hustru får masser af børn, langt flere end hende, der har manden.

Gør dine telte større, spar ikke på pladsen. Udspænd flere teltduge, gør bardunerne længere, og slå pløkkerne godt fast. For dine efterkommere skal brede sig til højre og venstre. De skal bosætte sig i de forladte byer og herske over fremmede folkeslag.

Es. 54 starter med: Glæd dig!

Det interessante er, hvem han siger det til: Den barnløse og den tilsidesatte.

Jeg ved ikke, hvad du tænker om dig selv eller din menighed, men Gud taler ikke ud fra ”situationsbestemte” antagelser. Gud taler ud fra det, han ser som frugt og slutresultat af vor lydighed mod hans kald til os. Derfor siger han: ”Glæd dig!” Fordi frugten er meget større end det, vi tilfældigvis ser her og nu.

Dernæst siger Gud, at den barnløse og den tilsidesatte skal gøre sine telte større og ikke spare på pladsen, men udspænde flere teltduge, fordi dine efterkommere skal brede sig til højre og venstre.

Der var den igen! Vi kan fristes til at spare på resurserne, hvis vi kun ser med vore ”situationsbestemte” øjne, men Gud ønsker, at vi ser frugten i dens mangfoldighed og rigdom, og at vi handler derefter.

Så udover at glæde os vil vi udvide teltet. 2016 skal være året med glæde, fordi vi ser Guds store frelses plan…

--> i vore medmennesker i de miljøer hver enkelt af os bevæger os i

--> i de fremmede der kommer til Danmark

--> i nærmiljøet i NV, hvor lokalplanen de næste 3 år vil forvandle området til en myretue af internationale og unge studerende.

2016 skal være året, hvor vi bevidst arbejder på at udvide teltet og tænker i at komme længere ud med de resurser, vi frigør.

 

Vi vil hverken afspores eller være navlebeskuende, men vi vil være tro mod visionen og kaldet.

Jeg glæder mig til at glæde mig sammen med dig!

image
image
image
image