01. feb 2017

Spændende Initiativ skal Styrke vores Lokalmiljø i 2017

Medborgerne er en inspirerende borgeralliance, der består af en stor, alsidig gruppe af frivillige organisationer på Nørrebro og i Nordvest. Som Danmarks første borgeralliance er dens målsætning at identificere og løse de udfordringer, der ligger de lokale borgere på hjerte.
For at nå denne målsætning vil Medborgerne afholde en ”Lytte-kampagne”. Kampagnen skal skabe en direkte forbindelse til stemmerne i lokalmiljøet for derved at tegne et klart billede af de fælles udfordringer, som folk i vores lokalmiljø oplever.
Efter at være blevet kontaktet af Medborgerne har Kirken i Kulturcenteret, sammen med en lang række lokale organisationer, valgt at indgå i et samarbejde med denne relevante og aktuelle bevægelse. Som medlemmer af alliancen ser vi frem til at se vores lokalsamfund påbegynde en proces, hvor vi går sammen om at fremme det fælles bedste.
I over tyve år har Kirken i Kulturcenteret været involveret i vores bydels lokale liv, hvilket har manifesteret sig i et stort socialt engagement og mange kulturelle begivenheder. I dag, i 2017, er vi begejstrede for at gå ind i denne proces med Medborgerne, som blandt andet skal styrke vores relationer til vores naboer på Nørrebro og i Nordvest.
For mere information om Medborgerne besøg www.medborgerne.dk 
For mere information om KiK’s engagement Medborgerne, send en mail til reception@kulturcenter.dk 

image