Aktive seniorer

Aktive seniorer er et tilbud til dig, der ønsker at fastholde og udvikle kompetencer – og for dig for hvem mødet med andre seniorer netop er det, der skal til for at gøre dagligdagen overkommelig og tryg.


Aktive seniorer er et tilbud til dig, der ønsker at fastholde og udvikle kompetencer – og for dig for hvem mødet med andre seniorer netop er det, der skal til for at gøre dagligdagen overkommelig og tryg.

NETVÆRKSGRUPPER
På forskellige tidspunkter i løbet af ugen mødes seniorer i hjem rundt omkring i København. Aktiviteterne i grupperne kan variere, men de vil typisk indeholde reflekterende samtale om eksistentielle emner, hyggesnak og en masse kaffe – alt imens gruppen udvikler nære fællesskaber, hvor man frit kan dele liv. Læs mere under Livsgrupper.

FROKOSTMØDER
Velkommen til Frokostmøde i Aktive Seniorer, Drejervej 15-17. Vi mødes onsdag fra kl. 11.30 til ca. 13.00.  Der er mulighed for fællesskab i café Kant efter mødet.

TÅSPIDSERNE
Tåspidserne er Aktive Seniorers stavgangsklub. Hver sæson laves der særskilt program. Klubben er åben for alle med eller uden stave.

BESØGSVENNERNE
Besøgsvennerne er en gruppe, der tager ud for at besøge ældre, som af forskellige årsager er forhindret i selv at opsøge fællesskab og aktiviteter.

FRIVILLIGHED
Mange seniorer har gode muligheder for at være frivillige og har kompetencer, som er en værdifuld ressource for kirken. Derudover nyder de frivillige seniorer det fællesskab og nærvær, som kommer af at arbejde som frivillig sammen med andre – både frivillige og lønnede. Læs mere under Frivillighed.

KONTAKT
Leder af “Aktive Seniorer”: Inger Holm Kristiansen
E-mail: inger.kristiansen@kulturcenter.dk