Søndag 01. dec 11:00

Gudstjeneste - Appreciation

TEMA: "Appreciation": Værdsættelse af Skt. Lucas Stiftelsen
Søndag den 1. December
Gudstjeneste kl 11.00

Vores gudstjeneste
Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.00 i Kultursalen. Hver søndag formiddag mødes menighedens forskellige generationer og kulturer til gudstjeneste. Gudstjenesten starter kl. 11.00 og samler ca. 6-700 mennesker. En gudstjeneste består af en prædiken, bøn, sang og musik. Gudstjenesten er på dansk og engelsk og oversættelse til Thai og Spansk via headsets.

På gudstjenesten denne søndag vil vi gerne anerkende og ære Lukashuset, som er en del af Sankt Lukas Stiftelsen her i det nordlige København. I Lukashuset er et hospice for børn og unge. Når børn og unge får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor både det syge barn, forældre og søskende, der tilbydes lindring og aflastning. Lukashuset er helt unikt som hospice og modtager børn og unge fra hele landet.

I Lukashuset tilbydes en palliativ indsats til børn og unge i alderen 0-18+ med livstruende sygdom og deres familier. Indlæggelse tilbydes under hele sygdomsforløbet afhængigt af den enkelte families behov. Indlæggelse i Lukashuset vil for de fleste være undervejs i sygdomsforløb, men kan også være i forbindelse med livsafslutning.

Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfagligt samarbejde af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst. Hertil kommer hospitalsklovn, musiker og frivillige.

Lukashuset har afgørende betydning for familier med livstruede syge børn. Evaluering fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation viser, at :

  • Personalet i Lukashuset er gode til at lindre de indlagte børn både i akutte situationer og i stille perioder

  • Lukashuset er et godt supplement til hospitalet ved komplicerede, usikre og potentielt lange sygdomsforløb

  • Familierne får genetableret et familieliv, der ellers har været kaotisk og får mere overskud i hverdagen

  • Familierne er glade for de fysiske rammer, hvor de har mulighed for at være samlet og leve et mere almindeligt familieliv

 

image