Thai community

นมัสการเช้าวันอาทิตย์
พวกเราคนไทยเข้าร่วมการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆในคริสตจักร ในทุกวันอาทิตย์เวลา 11.00 ที่ห้องประชุมใหญ่ การนมัสการของเราประกอบไปด้วย คาเทศนา, อธิษฐาน และการนมัสการด้วยเสียงเพลง การนมัสการจะใช้ภาษาอังกฤษ และเดนมาร์ก แต่มีการแปลเป็นภาษาไทยผ่านหูฟังควบคู่กันไป
หลังจากการนมัสการพวกเราทุกคนไปร่วมรับประทานอาหารและสามัคคีธรรมร่วมกับสมาชิกอื่นๆในคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นที่ คอมมิวนิตี้คาเฟ่ (Community Cafe) หรือที่ คั้นท์คาเฟ่ (café Kant) และในบางสัปดาห์ทางคริสตจักรอาจจะมีกิจกรรมพิเศษให้พวกเราได้ร่วมสามัคคีธรรมด้วยกัน
คุณกาลังมองหาโบสถ์ของคนไทยที่เดนมาร์กอยู่หรือไม่?
ขอเชิญทุกท่านที่เป็นคนไทยที่กาลังมองหาโบสถ์ที่จะเข้าร่วมในวันอาทิตย์ หรือมองหาการสามัคคีธรรมในหมู่พี่น้องคริสเตียน มาหาและพบกับพวกเราได้ที่คริสตจักร (เดิม คริสตจักรไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน) เราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับความไว้วางใจที่คริสตจักรแห่งนี้มีให้กับคนไทยของเรา สาหรับคนไทยของเรามีกิจกรรมพิเศษเฉพาะคนไทย
1. การประชุมอธิษฐานในทุกวันพุธ เวลา 13.30-14.30 ที่ห้องอธิษฐาน (ภาษาไทย)
2. เรียนพระคัมภีร์เช้าวันอาทิตย์ เวลา 10.00-10.45 ที่ชั้น 1 ออฟฟิศคริสตจักร (ภาษาไทย)
3. กลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้าน (ภาษาไทย) โปรดติดต่อศิษยาภิบาลคนไทย อ.สันติภาพ เอี่ยมสะอาด