Værdier

ÆRLIG ÅBENHED

Vi lægger vægt på at møde ethvert menneske og enhver kultur med åbenhed og respekt, fordi Guds kærlighed er for alle. 

Mødet med Guds ubetingede kærlighed giver os mod til at være ærlige overfor Gud, os selv og vores medmennesker.
Med en livsstil præget af autenticitet og troværdighed vil vi leve som hele mennesker.

 

RELEVANT SERVICE

Vi lægger vægt på kvalitet og service.

Vi vil gøre det bedste med det, vi har, og dermed give de bedste forudsætninger for, at vores medmennesker kan åbne sig for Gud.
Det er vigtigt for os at være relevante og engagere os i byens liv for at gøre København til en bedre by at bo i.
Jesu forbillede motiverer os til at være opmærksomme på og søge at møde andres behov.
 

ENGAGERET FÆLLESSKAB

Vi lægger vægt på relationer, der udvikler, og tjenester, der beriger.

I kraft af at vi er elskede og accepterede af Jesus, kan vi være i et fællesskab og komme tæt på hinanden,
så vi kan udvikle relationer, der holder.
Dette er et naturligt udgangspunkt for et engagement, hvor vi alle kan bidrage med vores gaver og talenter til noget,
som er større end os selv.
 

HENGIVEN TRO

Vi lægger vægt på en hengiven tro på Jesus, som vi møder i Bibelen. Dette giver integritet og energi til at være noget for andre.

Individuelt og i fællesskab tilbeder vi Jesus, og søger fordybelse og intimitet gennem bøn. 
Vi tror, at Bibelen som Guds ord er levende og skabende og en rettesnor for vores liv.
Derfor udvikles vi gennem personlig bibellæsning og ved menighedens undervisning omsat i vor tro og vort engagement. 
Vi tror på Helligåndens ledelse, og ønsker at formidle Hans gaver i forventning om Guds undere og tegn.
 

MODIG GENERØSITET

Vi lægger vægt på et liv i modig generøsitet, hvor vi investerer i mennesker og tør gå nye veje.

Vi vil leve til berigelse og gavn for os selv og andre med plads til risici og fejltagelser.
Vi ønsker at række længere ud ved at bruge egne gaver og
talenter til gavn for vores medmennesker lokalt som globalt. 
Dette gælder også vores økonomiske ressourcer.
 

ÆGTE LIVSGLÆDE

Vi lægger vægt på at fejre livet som en gave.

Vi har appetit på livet og vil glæde os over det, vi gør.
Vi vil fejre succeser og værdsætte og opmuntre hinanden.
Vi ønsker at opleve helheden og dybden i livet, og vi tilstræber at udfolde
os både i den åndelige, sociale og kulturelle dimension.