Mission

Vi vil hjælpe mennesker til tro på Jesus Kristus og sammen udvikles i liv og tjeneste


VI VIL VÆRE DER FOR VORES MEDMENNESKER

Jesus sagde: ”Kom og se” – til de interesserede.
Derfor vil vi være en åben kirke, som inkluderer vores omgangskreds i vores oplevelser og erfaringer.
De interesserede vil vi inspirere til tro på Jesus Kristus. Det vil vi gøre gennem personlige relationer, ved at inkludere andre i vores
netværk og ved at invitere til fælles oplevelser gennem arrangementer og gudstjenester.

VI VIL VÆRE DER FOR DEM, DER TROR 

Jesus sagde: ”Følg mig” – til alle, der ville involvere sig.
Derfor vil vi inspirere og vejlede hinanden til at være efterfølgere af Jesus.
Med udgangspunkt i kirkens gudstjenester og gruppefællesskab deler vi livserfaringer og bliver udfordret.

VI VIL VÆRE DER FOR DEM, DER VIL LEVE FOR NOGET, DER ER STØRRE END DEM SELV 

Jesus sagde: ”Vær sammen med mig” – til alle, som ville udvikle sig i liv og tjeneste.
Derfor vil vi involvere os sammen med alle, der ønsker at investere egne ressourcer i tjeneste for andre.
Når vi, som medarbejdere og visionspartnere, bruger vore gaver og ressourcer i tjeneste for andre, udvikles vi selv. Som menighed vil vi støtte hinanden
gennem træning og teamwork.

VI VIL VÆRE DER FOR DEM, DER VIL BRINGE DE GODE NYHEDER LÆNGERE UD. 

Jesus sagde: ”Gå ud” – fordi Guds kærlighed gælder alle, og fordi evangeliet ikke skal begrænses til en bestemt kultur eller sammenhæng.
Derfor vil vi sammen, lokalt såvel som globalt, vise Jesu kærlighed i ord og handling over for andre mennesker uanset livssituation, kultur eller etnisk baggrund.
Det vil vi gøre personligt og som kirke samt i partnerskab med andre både lokalt og globalt.

UANSET HVOR VI ER I LIVSPROCESSEN, VIL VI HAVE FÆLLESSKAB MED JESUS I CENTRUM

Jesus sagde: ”Bliv i mig” – til sine efterfølgere – med det formål,
at de skulle få afklaring i deres identitet og et mere udbytterigt liv.
Derfor vil vi hver for sig og sammen søge fordybelse og intimitet i relationen til Jesus, så Han kan forme og udvikle os, som Han vil.
Det vil vi gøre gennem personlig overgivelse og ved sammen at søge åndelig fornyelse og vækst.