Kirkenetværket MOSAIK

Vi er en del af MOSAIK, som er et netværk af frikirker og ledere. MOSAIK er en unik helhed, som formes af selvstændige enheder. Netværket har til formål at styrke de lokale kirker, udruste præster og ledere og arrangere nationale konferencer. MOSAIK har rødder i pinsekirkerne i Danmark. Det består af en samling af lokale frikirker, som definerer sig som evangelikale og pentekostale kirker, hvilket signalerer, at MOSAIK er for et bredere spektre af frikirker. Over en årrække har netværket åbnet sig for kirker, der ikke traditionelt har baggrund i pinsekirker. Dette har medført, at betegnelsen pinsekirker opleves ekskluderende over for kirker, som kommer fra en anden baggrund. Det har således givet anledning til at markere en ny tid med navnet MOSAIK.

image