Vision

Bølger AF MENNESKER DER OPLEVER LIVSFORVANDLING

Det er vores vision at se: Bølger af mennesker som oplever livsforvandling.
Vi tror at mennesker bliver forvandlet i mødet med Gud. Når vi oplever Jesus’ kærlighed og vælger at modtage den, vil det påvirke hele vores personlighed og omgangskreds.

MENNESKER, DER OPLEVER LIVSFORVANDLING GENNEM JESU KÆRLIGHED

Den vigtigste forvandling sker, når vi modtager Guds kærlighed,
og lader den påvirke hele vores liv.
Som elskede og accepterede mennesker tør vi være os selv og lade andre komme tæt på.

MENNESKER MED EN LIVSSTIL, DER BYGGER PÅ BIBELEN

Bibelen, som er Guds ord, giver os et sikkert fundament og et stærkt udgangspunkt for en ny livsstil i tro og hengivenhed.

MENNESKER, DER OPLEVER LIVSKVALITET VED AT LEVE DERES KALD UD

Livskvalitet er at have vores identitet i Guds kærlighed og ikke i vores egne præstationer.
Dette giver os mod til at leve vores kald ud i troen på, at Gud vil hjælpe og
vejlede os i alle livets forhold.

MENNESKER MED LIVSENERGI TIL AT VÆRE NOGET FOR ANDRE

Helligånden fylder os med livsenergi, så vi får overskud
til at være noget for andre.
Gennem vores engagement får andre mulighed for livsforvandling,
sådan at de også kan være noget for andre.