Støt økonomisk

Modig Generøsitet

Kirken i Kulturcenteret bygger på menneskers frivillige arbejde og støtte. Vi tror på at Gud ser til vores behov og velsigner os, for at vi også kan være til velsignelse for andre. Derfor ønsker vi at dele vores overflod med andre. Når vi sammen tør være generøse, kan vi gøre en forskel for hinanden i vores by og i verden.

 

Støt os

Kirken i Kulturcenteret er en økonomisk uafhængig kirke, og vi betaler selv alle udgifter. Derfor ser vi det også som vores opgave at tage ansvar for kirkens økonomi og løfte i flok. På den måde er vi alle sammen med til at gøre vores fælles vision til virkelighed.

Gaver og bidrag til kirken går til drift og arbejde. Alle gaver som menigheden modtager, både enkeltbidrag og faste bidrag, er givet frivilligt, og vi opfordrer alle til at give med glæde og uden tvang. At give er en naturlig del af en kristen livsstil, og det er først og fremmest en ydmyg handling. Derfor er alle gaver anonyme, sådan at andre ikke ved, hvor meget hver enkelt giver.

Der er intet krav om at skulle give for at være en del af menigheden. Men vi håber at du vil være med til at bidrage, hvis du ser Kirken i Kulturcenteret som dit åndelige hjem.

 

Skattefradrag

I Danmark er det muligt at få skattefradrag for gaver, som er givet til visse institutioner, f.eks. kirker. Der er to ordninger, hvor man kan få skattefradrag: Gennem § 8a-ordningen og gennem en forpligtigelseserklæring.
Vi rådgiver gerne nærmere om de forskellige fradragsordninger og svarer på andre spørgsmål. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte os. Læs mere om fradrag her:

§ 8A – Giv frit, dog op til en vis grænse
Gennem § 8A kan du få skattefradrag for op til 14.500 kr. i indeværende år. For at opnå fradrag i henhold til § 8a skal vi bruge dit navn og cpr-nummer. Du kan indbetale under § 8a via netbank, PBS eller giro, og dit bidrag bliver registreret i vores regnskabssystem. Vi rapporterer dine indbetalinger til SKAT, som automatisk vil påføre beløbet på din selvangivelse. Det eneste du skal huske er at opgive dit cpr-nummer til kirkens administration.

§12 stk. 3 – Forpligtelseserklæring 
Gennem §12 stk. 3 har du mulighed for at få fradrag for større bidrag til godkendte institutioner. For at få fradrag skal man dog tegne en forpligtelseserklæring, som er en bindende giveraftale over 10 år. Man kan enten give et fast beløb eller en procentdel af sin bruttoårsindkomst. Fradraget er dog begrænset til max. 15 % af din bruttoindkomst.