Sunday track

Hver søndag morgen er der 45 minutters undervisning, som foregår i flere sideløbende spor. Undervisningen tilbydes både på dansk, engelsk, thai og spansk.
Den enkelte undervisning bliver ikke oversat til andre sprog. Underviserne er forskellige kompetente folk fra kirken. Vi tror at Sunday Tracks er et spændende tiltag, som kommer til at dække et behov hos rigtig mange.

Life track (temaundervisning): 

Undervisningen foregår om søndagen kl. 10.00 – 10.45 på Thai, Spansk, Engelsk og Dansk i hvert sit lokale.
I Life track tages emner op om vores personlige forhold til Gud og om, hvem Jesus er. 

Emner i januar - 2019
13.01: Hvordan kan jeg stå imod det onde? 
20.01: Hvorfor og hvordan skal jeg fortælle om min tro?
27.01: Helbreder Gud i dag? 
03.02: Hvad er kirken.
Undervisere på modul 1: Spansk: Pastor Victor Villaruel; Thai: Pastor Peace; Dansk: Tobias Christtreu; Engelsk: Palle Flyger, Bolaji, Daniella Crisan

2 Modul (10.02 - 07.04)
Næste undervisningsmodul omhandler ”Kristus igennem hele Bibelen”. 
Opdag at Jesus Kristus er med i både Det gamle – og Det nye Testamentes bøger.
Undervisere på modul 2: Spansk: Pastor Victor Villaruel; Thai: Pastor Peace; Engelsk: Christa Isidore, Brian Isidore
 

Bibel track (dyk dybere ned i bøger fra Bibelen)

Undervisningen foregår på dansk og engelsk i hvert sit lokale.
Der undervises 6 søndage i hver lektion. 

13.01 - 03.02: Apostlenes Gerninger
Apostlenes Gerninger er skrevet af Lukas og er en fortsættelse af Lukasevangeliet. Apostlenes Gerninger begynder, hvor Lukasevangeliet slutter – med Jesu himmelfart. Derefter følger man disciplenes liv og tjeneste, efter at de har oplevet at blive fyldt med Helligånden. Det er beretningen om den kristne kirkes begyndelse og vilkår, og om Helligåndens kraftige virke i menigheden og den enkelte kristnes liv.

Underviser: 
Dansk: Esther Rugholm. Esther Rugholm er præst i kirken og har bl.a. ansvar for kirkens livsgrupper.
Engelsk: Lucas Skræddergård. Lucas Skræddergård er cand. mag. i Religionshistorie og er ansat i ”Kirkernes Integrationstjeneste".

10.02. – 17. 03: Romerbrevet
Romerbrevet er skrevet af apostlen Paulus. Paulus understreger i brevet, at det er vigtigt at forstå betydningen af den nye pagt, som Jesus har indstiftet ved sin død og opstandelse: Vi lever ikke under loven (som det beskrives i Det gamle Testamente), men under nåden. Ved troen på ham er vi frelst og har fået et helt nyt liv. 

Underviser: 
Dansk: Nick Hansen: Nick Hansen er gift med Miriam, og sammen har de 2 børn. Han arbejder til daglig i CMF (KKR, TV), og er en del af kirkens præsteteam.
Engelsk: Chuck Haavik: Chuck Haavik er gift med Sally og sammen har de 2 børn. Chuck og Sally er fra Minnesota, USA. De har i flere år arbejdet i Danmark med undervisning om kristendom for blandt andet studerende på universiteter og andre højere læreanstalter.