Sunday track

Hver søndag morgen er der 45 minutters undervisning, som foregår i flere sideløbende spor. Undervisningen tilbydes både på dansk, engelsk, thai og spansk.
Den enkelte undervisning bliver ikke oversat til andre sprog. Underviserne er forskellige kompetente folk fra kirken. Vi tror at Sunday Tracks er et spændende tiltag, som kommer til at dække et behov hos rigtig mange.

Life track (temaundervisning): 

Undervisningen foregår om søndagen kl. 10.00 – 10.45 på Thai, Spansk, Engelsk og Dansk i hvert sit lokale.
I Life track tages emner op om vores personlige forhold til Gud og om, hvem Jesus er. 

2 Modul (10.02 - 07.04)

Der er undervisning på dansk, engelsk, thai og spansk.
Den enkelte undervisning bliver ikke oversat til andre sprog.

Har du tænkt på, hvilket skatkammer vi har til rådighed i Bibelen, Guds Ord? I Sunday Track dykker vi ned i Bibelen for at blive klogere på den treenige Gud - også sat i relief til vort eget liv og verden omkring os!

Vi tager endvidere emner op, som kan give os redskaber til at række ud til andre.

Bibel track (dyk dybere ned i bøger fra Bibelen)

Undervisningen foregår på dansk og engelsk i hvert sit lokale.
Der undervises 6 søndage i hver lektion. 

12.05 – 19.05: Korinterbrevet

Korinterbrevet er skrevet af apostlen Paulus. Brevet er en opfølgning på et besøg han har aflagt i en menighed i Korinth. Han opfordrer menighedens ledelse til at få styr på nogle skærmydsler, der har været, så han, næste gang han kommer, kan bruge tiden til at opmuntre de troende og ikke til at løse problemer. Der er både tilrettevisning og opmuntring til menigheden i dette spændende brev. Paulus understreger forsoningens betydning, og endvidere beskriver han, hvordan Helligåndens nye pagt er lang bedre end Toraens gamle pagt. Det er også i Korinterbrevet vi finder kærlighedskapitlet, 1. Kor.13: Kærligheden overvinder alt. Så er da tro, håb og kærlighed disse blivende fundamenter; men størst af dem er kærligheden.

Underviser: 
Dansk: Palle Flyger
Engelsk: Ruben Holmgren Falk

 

26.05. – 23. 06: Efeserbrevet
Efeserbrevet er skrevet af apostlen Paulus. Han ønsker med det, han skriver, at vi, som læsere vil få udvidet vores åndelige horisont, så vi bedre kan forstå vores egen rolle i Guds evige frelsesplan. Han siger, at som lemmer på Kristi legeme er vi på forhånd lovet sejr i  kampen mellem det onde og det gode.

Underviser: 
Dansk: Jørgen Christensen: Han er gift med Lis. De er bosat i Kolding. Jørgen har været præst i en del kirker i Danmark
Engelsk: John Ukpo. John er gift med Elsie. John er med i kirkens menighedsråd.

 

Den personlige samtale -

En spændende og lærerig undervisningsserie over 5 søndage
Datoer: d. 28. april & alle søndage i maj kl. 10.00- 10.45

indhold:

Undervisingen er for alle, som er ledere for andre (fx i grupper, for børn & unge, i 12 -Trin, i Klippen, Friends & Family mv.) Undervisningen er også egnet til dig, som ofte ender i samtaler med mennesker – bare fordi de får lyst til at tale med dig.

”Den personlige samtale” er en samtale, hvor indholdet kommer til at omhandle elementer af privat eller personlig karakter. Disse samtaler er en vigtig del af kirkeliv og af lederskab i alle sammenhænge. Så kom og tilegn dig ny læring og viden.

Den gode samtale er ikke blot en tilfældighed, men kan optimeres gennem træning og undervisning, så vi forstår de vigtige dynamikker, som er i spil.

Forløbet består af den undervisning, som alle medarbejdere i kirkens ”samtaleteam” har som grunduddannelse
I undervisningsserien sætter vi fokus på den personlige samtale ud fra bl.a.:
- en grundmodel for samtaler
- bevidsthed om rammerne
- understøttelse af handlekraft
- forståelse og grundig udfoldelse af vanskeligheder hos samtalesøgende
- lovgivning og etik i samtaler
- åndelig betjening i trit med den samtalesøgende
Undervisningen er en serie, så et godt udbytte vil forudsætte at man deltager i hele forløbet.

Underviser:
Vibeke Frederiksen - psykolog og også frivillig leder for kirkens ”samtaleteam”
Sprog: Undervisningen bliver denne gang afholdt på dansk og vil senere blive gentaget på engelsk, hvis mere end 8 engelsktalende personer tilmelder sig hos Asbjørn Kristiansen – Sunday Tracks.