Sunday track

Hver søndag morgen fra 10.00 - 10.45 er der 45 minutters undervisning, som foregår i flere sideløbende spor. Undervisningen tilbydes både på dansk, engelsk, thai og spansk.
I foyeren vil du få information om hvilke lokaler undervisningen foregår i. Opstart den 1. september 2019.

Vi tror, at Bibelen som Guds ord er levende og skabende og en rettesnor for vores liv.
Derfor udvikles vi gennem personlig bibellæsning og ved kirkens undervisning omsat i vor tro og vort engagement.

BIBLe TRACK

Bible track er en undervisning, som henvender sig til dig, der gerne vil fordybe dig i Guds Ord og Bibelens hovedperson, Jesus Kristus. Der vil i dette efterår blive undervist ud fra Galaterbrevet og Hebræerbrevet. Vi håber, undervisningen vil styrke din tro og være til opmuntring for dig i din tjeneste og dit personlige liv. Bibelens indhold er  ikke forældet – men brugbart og lærerigt for vor tid!
At forstå de bibelske sandheder bliver også nøglen til at forstå sig selv. Glæd dig til den spændende undervisning.
Du kan forberede dig ved at læse de pågældende kapitler i Bibelen. Husk at medbringe bærbar eller pen og blok, så du kan tage notater!

Undervisningen foregår på dansk og engelsk i hvert sit lokale.
Der undervises 6 søndage i hver lektion. 

Se undervisningsplan for Bible track for efterår 2019.

LIFE TRACK

Undervisningen foregår om Søndagen kl. 10.00-10.45 På thai, spansk, engelsk og dansk i hvert sit lokale i Life track tages emner op om vores personlige forhold til Gud og om, Hvem Jesus er.
Se undervisningsplan for Life track for efterår 2019.

LIFE TRACK - SPECIAL

Life track special er spændende undervisningssessioner fra gæstetalere fra hele verden.
Klik på de forskellige tracks her under:

Shape - v. Gitte Ejbye Pedersen