Sunday track

Hver søndag morgen er der 45 minutters undervisning, som foregår i flere sideløbende spor. Undervisningen tilbydes både på dansk, engelsk, thai og spansk.
Den enkelte undervisning bliver ikke oversat til andre sprog. Underviserne er forskellige kompetente folk fra kirken. Vi tror at Sunday Tracks er et spændende tiltag, som kommer til at dække et behov hos rigtig mange.

Life track (temaundervisning): 

Undervisningen foregår om søndagen kl. 10.00 – 10.45 på Thai, Spansk, Engelsk og Dansk i hvert sit lokale.
I Life track tages emner op om vores personlige forhold til Gud og om, hvem Jesus er. 

2 Modul (10.02 - 07.04)
Næste undervisningsmodul omhandler ”Kristus igennem hele Bibelen”. 
Opdag at Jesus Kristus er med i både Det gamle – og Det nye Testamentes bøger.
Undervisere på modul 2: Dansk: Christina E. Leinum  Spansk: Pastor Victor Villaruel;  Thai: Pastor Peace;  Engelsk: Christa Isidore, Brian Isidore

Bibel track (dyk dybere ned i bøger fra Bibelen)

Undervisningen foregår på dansk og engelsk i hvert sit lokale.
Der undervises 6 søndage i hver lektion. 

10.02. – 17. 03: Romerbrevet
Romerbrevet er skrevet af apostlen Paulus. Paulus understreger i brevet, at det er vigtigt at forstå betydningen af den nye pagt, som Jesus har indstiftet ved sin død og opstandelse: Vi lever ikke under loven (som det beskrives i Det gamle Testamente), men under nåden. Ved troen på ham er vi frelst og har fået et helt nyt liv. 

Underviser: 
Dansk: Nick Hansen: Nick Hansen er gift med Miriam, og sammen har de 2 børn. Han arbejder til daglig i CMF (KKR, TV), og er en del af kirkens præsteteam.
Engelsk: Chuck Haavik: Chuck Haavik er gift med Sally og sammen har de 2 børn. Chuck og Sally er fra Minnesota, USA. De har i flere år arbejdet i Danmark med undervisning om kristendom for blandt andet studerende på universiteter og andre højere læreanstalter.

 

Den personlige samtale -

En spændende og lærerig undervisningsserie over 5 søndage
Datoer: d. 28. april & alle søndage i maj kl. 10.00- 10.45

indhold:

Undervisingen er for alle, som er ledere for andre (fx i grupper, for børn & unge, i 12 -Trin, i Klippen, Friends & Family mv.) Undervisningen er også egnet til dig, som ofte ender i samtaler med mennesker – bare fordi de får lyst til at tale med dig.

”Den personlige samtale” er en samtale, hvor indholdet kommer til at omhandle elementer af privat eller personlig karakter. Disse samtaler er en vigtig del af kirkeliv og af lederskab i alle sammenhænge. Så kom og tilegn dig ny læring og viden.

Den gode samtale er ikke blot en tilfældighed, men kan optimeres gennem træning og undervisning, så vi forstår de vigtige dynamikker, som er i spil.

Forløbet består af den undervisning, som alle medarbejdere i kirkens ”samtaleteam” har som grunduddannelse
I undervisningsserien sætter vi fokus på den personlige samtale ud fra bl.a.:
- en grundmodel for samtaler
- bevidsthed om rammerne
- understøttelse af handlekraft
- forståelse og grundig udfoldelse af vanskeligheder hos samtalesøgende
- lovgivning og etik i samtaler
- åndelig betjening i trit med den samtalesøgende
Undervisningen er en serie, så et godt udbytte vil forudsætte at man deltager i hele forløbet.

Underviser:
Vibeke Frederiksen - psykolog og også frivillig leder for kirkens ”samtaleteam”
Sprog: Undervisningen bliver denne gang afholdt på dansk og vil senere blive gentaget på engelsk, hvis mere end 8 engelsktalende personer tilmelder sig hos Asbjørn Kristiansen – Sunday Tracks.