Sunday track

Hver søndag morgen er der 45 minutters undervisning, som foregår i flere sideløbende spor. Undervisningen tilbydes både på dansk, engelsk, thai og spansk.
Den enkelte undervisning bliver ikke oversat til andre sprog. Underviserne er forskellige kompetente folk fra kirken. Vi tror at Sunday Tracks er et spændende tiltag, som kommer til at dække et behov hos rigtig mange.

Life track (temaundervisning): 

Undervisningen foregår om søndagen kl. 10.00 – 10.45 på Thai, Spansk, Engelsk og Dansk i hvert sit lokale.
I Life track tages emner op om vores personlige forhold til Gud og om, hvem Jesus er. 

2 Modul (10.02 - 07.04)
Næste undervisningsmodul omhandler ”Kristus igennem hele Bibelen”. 
Opdag at Jesus Kristus er med i både Det gamle – og Det nye Testamentes bøger.
Undervisere på modul 2: Dansk: Christina E. Leinum  Spansk: Pastor Victor Villaruel;  Thai: Pastor Peace;  Engelsk: Christa Isidore, Brian Isidore

Bibel track (dyk dybere ned i bøger fra Bibelen)

Undervisningen foregår på dansk og engelsk i hvert sit lokale.
Der undervises 6 søndage i hver lektion. 

10.02. – 17. 03: Romerbrevet
Romerbrevet er skrevet af apostlen Paulus. Paulus understreger i brevet, at det er vigtigt at forstå betydningen af den nye pagt, som Jesus har indstiftet ved sin død og opstandelse: Vi lever ikke under loven (som det beskrives i Det gamle Testamente), men under nåden. Ved troen på ham er vi frelst og har fået et helt nyt liv. 

Underviser: 
Dansk: Nick Hansen: Nick Hansen er gift med Miriam, og sammen har de 2 børn. Han arbejder til daglig i CMF (KKR, TV), og er en del af kirkens præsteteam.
Engelsk: Chuck Haavik: Chuck Haavik er gift med Sally og sammen har de 2 børn. Chuck og Sally er fra Minnesota, USA. De har i flere år arbejdet i Danmark med undervisning om kristendom for blandt andet studerende på universiteter og andre højere læreanstalter.