Personlig samtale

Samtaler i Kulturcenteret

Vi tilbyder samtaler til alle - både fra kirken og udenfor kirken - som ønsker at drøfte deres livssituation eller overvejelser i en ramme underlagt tavshedspligt.

Samtalerne er gratis og foregår i Københavns Kulturcenter. Man kan bede om en enkelt samtale eller om et samtaleforløb på maksimalt 5 samtaler af en times varighed. Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt og modtager løbende undervisning og supervision.

Parsamtaler

Samtaleteamet tilbyder også samtaler for par. Skriv blot, at I er et par, som ønsker samtale.

Henvendelse: på mail med navn og telefonnummer til: personligsamtale@kulturcenter.dk 

Mails læses hver mandag, hvorefter du vil blive kontaktet. Hvis du ikke har adgang til mail, kan du kontakte receptionen på tlf. 35310010, som kan sende en mail for dig.

Psykologsamtaler

Hvis du har brug for psykologhjælp og ønsker en psykolog med et kristent livs og menneskesyn, kan du kontakte Vibeke Frederiksen. Vibeke er autoriseret psykolog og indgår i kulturcenteret som leder for samtaleteamet, der varetager gratis anonyme samtaler. Psykologsamtaler betales efter almindelig psykologtakst. Der udbydes også jævnligt gruppeforløb, fx ved stress, angst og nedtrykthed til reduceret pris. Se mere på www.vibeke-frederiksen.dk

Yderligere spørgsmål på mail: vibfred@gmail.com eller tlf. 6056 4889