Awake 2017

AWAKE17 konference den 27. til 30. april.
Vi glæder os over at Missionær Heidi Baker og Pastor Tom Jones har taget imod invitationen til at komme til København/ Danmark. Vi er i forventning til, at du og jeg gennem deres undervisning må få et tros BOOST!

Dr. Heidi Baker
Dr. Heidi Baker er sammen med sin mand Rolland Baker grundlægger af missionsorganisationen, ”Iris Global” . Deres passion er, at hjælpe børn og unge fra de fattigste samfundslag i Mozambique til hver dag at spise sig mætte samt få mulighed for at gå i skole og få en uddannelse. Heidi Baker bliver kaldt: ”Afrikas Moder Teresa”. Hun har gjort sig afhængig af Guds ledelse og forsørgelse. Hendes tro på den treenige Gud har været hendes løftestang i ”Iris Globals” kæmpe arbejde.
www.irisglobal.org
 

Dr. Tom Jones
Dr. Tom Jones har en passion for at se mennesker blive helbredt og komme til tro på Jesus. Han har et stort faderhjerte og brænder for, at den enkelte person må finde ind i det liv, som Gud har bestemt for ham/hende.
Både Tom Jones og Heidi og Rolland Baker er en del af det apostolske netværk omkring Randy Clark og ”Global Awakening”
www.globalawakening.com
 

Pris for hele konferencen: 495,00 kr.

Der kan købes frokost og aftensmad i kirkens café

Tilmelding og betaling

 

Arrangør:

Kirken i Kulturcenteret

Drejervej 11-21

2400 København NV

Tlf. 0045 35 31 00 10

Køb din billet og få mere information her